Перелік документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні Гощанської селищної ради

 1. Регламент роботи Гощанської селищної ради.
 2. Паспорт селища.
 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 4. Протоколи сесій селищної ради.
 5. Рішення сесій селищної ради.
 6. Протоколи засідань виконкому селищної ради.
 7. Рішення виконавчого комітету селищної ради.
 8. Розпорядження селищного голови.
 9. Протоколи громадських слухань.
 10. Селищний бюджет.
 11. Звіти про виконання селищного бюджету.
 12. Місцеві податки і збори.
 13. Штатний розпис.
 14. Земельно-кадастрові книги.
 15. Договори оренди земельних ділянок.
 16. Договори оренди комунального майна.
 17. Журнали реєстрації рішень виконкому.
 18. Журнал реєстрації рішень сесії.
 19. Посадові інструкції працівників селищної ради.
 20. Списки осіб, що перебувають на квартирному обліку у виконкомі селищної ради.
 21. Списки пільгової категорії населення селища.
 22. Номенклтура справ.
 23. Звіт щодо задоволення запитів на інформацію, які надійшли до Гощанської селищної ради.

Процедура надання запиту на інформацію та її отримання

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою):

письмово: 35400 вул. Застав’я, 22, смт Гоща, Гощанський р-н, Рівненська обл. (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

електронна пошта: goshcha@ukr.net;

тел./факс: +380365021425.

Відповідь на запит на інформацію надається у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовженим до 20 робочих днів.

Інформація на запит надається безкоштовно. Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач буде зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, відповідно до рішення Гощанської селищної ради від 06.09.2011 року № 292 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію по Гощанській селищній раді».

Відмова в задоволенні запиту на інформацію здійснюється в таких випадках:

 • селищна рада не володіє і не зобов’язана, відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом (службова інформація);
 • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати пов’язані з копіюванням або друком документів обсягом більш як 10 сторінок;
 • не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Відповіді на запити

Нормативно-правова база щодо доступу до публічної інформації

Поділитися:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print