Про правила благоустрою Гощі

розміщено в: Новини, Роз'яснення | 0

ГОЩАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ   №186, 31 травня 2016 року    

                             

Про Правила благоустрою  смт Гоща

Відповідно до вимог частини другої статті 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 34 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, пункту 44 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Гощанська селищна рада

в и р і ш и л а  :

 1. Затвердити Правила благоустрою смт. Гоща, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність у відповідності з Кодексом України про адміністративні правопорушення, згідно з додатком.
 2. Дія рішення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування, що знаходяться в межах смт. Гоща, а також фізичних осіб.
 3. Виконавчому комітету Гощанської селищної ради в місячний термін визначити перелік посадових осіб, які мають повноваження відповідно до вимог пункту 2 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення складати протоколи про адміністративні правопорушення з виявлених порушень Правил благоустрою смт. Гоща, встановлених цим рішенням, та надсилати їх відповідно до вимог ст. ст. 152, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення органові, уповноваженому розглядати справи про адміністративні правопорушення.
 4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Гощанської селищної ради від 04.06.2004 № 350 «Про затвердження Правил благоустрою селища Гоща».
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього природного середовища, будівництва, транспорту і зв’язку, побуту та благоустрою селища (Федорков І.В.).

Селищний голова М.Панчук

 

Додаток

до рішення сесії

Гощанської селищної ради 

від 31.05.2016 № 186

 

Правила благоустрою смт Гоща

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою смт. Гоща (далі – Правила) установлюють порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою смт. Гоща, визначають права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою на території селища.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і містять загальнообов`язкові норми, щодо порядку здійснення благоустрою, належного утримання та раціонального використання територій селища, організації упорядкування і охорони об`єктів благоустрою селища, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

1.2. Правовою підставою Правил є закони України „Про благоустрій населених пунктів“, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи самоорганізації населення”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про відходи”, ”Про основи містобудування”, “Про планування і забудову територій”, “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про охорону атмосферного повітря”, Про охорону культурної спадщини”, “Про рекламу”, “Про дорожній рух”, „Про поховання та похоронну справу”,  Кодекс України про адміністративні правопорушення та інші нормативно-правові акти.

1.3. У Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

автостоянка – спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306, що має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

благоустрій селища – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території селища з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

будівля – об’єкт нерухомого майна, який збудовано (споруджено) на виділеній в установленому порядку земельній ділянці і призначений для задоволення відповідних потреб фізичної чи (або) юридичної особи;

видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

відновна вартість об’єктів/елементів благоустрою – економічно-обґрунтовані витрати на проведення робіт з усунення пошкоджень (відновлення) об’єктів/елементів благоустрою до стану їх функціонального використання за призначенням, яке відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися  шляхом утилізації чи видалення;

відходи великогабаритні – тверді відходи, розміри яких перевищують 50x50x50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 куб. метра;

відходи небезпечні – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

відходи побутові – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки;

відходи ремонтні – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

відходи рідкі – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

відходи тверді – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;

вулично-дорожня мережа – мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок призначені для руху транспортних засобів і пішоходів, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

дозвіл на розміщення малої архітектурної форми – документ, що дає право суб’єкту підприємницької діяльності на розміщення малої архітектурної форми, який видається дозвільними органами у встановленому порядку;

дозвіл (ордер) на роботи з благоустрою – документ, який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами у встановленому порядку на право тимчасового порушення існуючого благоустрою з послідуючим його відновленням, чи влаштуванням нового благоустрою;

дозвіл (ордер) на земляні роботи – документ, який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами у встановленому порядку на право виконання земляних робіт з послідуючим відновленням благоустрою території;

дозвіл (ордер) на поводження з зеленими насадженнями – документ, який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами у встановленому порядку на право поводження з зеленими насадженнями (обрізка дерев і кущів, видалення, пересаджування рослин);

економічно обґрунтовані витрати – витрати, визначення яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів;

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об’єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

заходи з благоустрою селища – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охороні та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів(визначення терміну видалити,оскільки заборонено законодавчо у подальшому захоронення відходів)

збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення (видалити слова)

зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території селища;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг тощо;

мала архітектурна форма – невелика споруда, конструкція, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

місцеві дозвільні органи – селищна рада та її виконавчі органи, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру;

об’єкт благоустрою – території загального користування – парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози (видалити слово), проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору, а також інші території в межах селища;

паспорт прив’язки малої архітектурної форми – план прив’язки малої архітектурної форми на топографо-геодезичній основі, текстові та графічні матеріали щодо естетичного і кольорового вирішення та інженерного забезпечення об’єкта;

пересувна мала архітектурна форма – торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності тощо – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей;

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення (, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

прибирання – санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форми та ін., що знаходяться на території селища, збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо;

рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;

рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами;

санітарне очищення (прибирання) об’єктів благоустрою – збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо;

соціальна реклама – інформація будь-якого вигляду, розповсюджена в будь-якій формі, спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризації загальнолюдських цілей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

спеціальні конструкції для розміщення реклами – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні/повітряні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

стаціонарна мала архітектурна форма – одноповерхова споруда площею до 30 м. кв., яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей, (кіоск, одноповерховий павільйон тощо);

суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів (видалити слово) проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;

територія прибирання (санітарної відповідальності) – територія проведення комплексу заходів щодо збирання та перевезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та прилеглої/закріпленої території державної/комунальної форми власності;

територія суб’єкту благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування та обслуговування фізичним чи юридичним особам;

утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану селища, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території селища, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об’єктів та елементів благоустрою;

червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

1.4. Правила визначають механізм взаємодії учасників правовідносин з питань благоустрою на території селища, комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в селищі.

1.5. Виконання Правил суб’єктами благоустрою забезпечує створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечує санітарне та епідеміологічне благополуччя мешканців селища.

1.6. Об’єкти благоустрою в селищі повинні використовуватись та утримуватись відповідно до діючих архітектурно-будівельних та санітарних правил, екологічних вимог, вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил і інших законодавчих та нормативно-правових актів у сфері благоустрою.

1.7. Правила забезпечують єдність державних та приватних інтересів з утримання території селища у належному стані, її санітарному очищенні, забезпеченні відповідного експлуатаційного стану об’єктів загального користування, природних ландшафтів, комплексів, а також раціональне використання інженерних споруд, забезпечення їх безперебійного функціонування.

1.8. Відкритість та доступність до Правил та зміни до них забезпечуються шляхом їх опублікування в засобах масової інформації, розміщення на офіційному сайті Гощанської селищної ради тощо.

1.9. Правила є обов’язковими до виконання на всій території смт. Гоща. Внесення змін до Правил проводиться згідно чинного законодавства.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

2.1. Організацію благоустрою  селища забезпечують Гощанська селищна рада та її виконавчі органи відповідно до повноважень, установлених законом.

2.2. Повноваження селищної ради та її виконавчих органів у сфері благоустрою селища:

2.2.1. Розробка та затвердження генерального плану селища, програм та заходів з благоустрою селища, забезпечення їх виконання;

2.2.2. Створення, в разі необхідності, органів/служб для забезпечення здійснення разом з іншими, існуючими суб’єктами комунальної власності благоустрою селища, визначення повноважень додатково-створених органів/служб;

2.2.3. Затвердження правил благоустрою селища;

2.2.4. Надання дозволу на розміщення на території селища будівель і споруд соціально-культурного, побутового, комерційного та іншого призначення, визначення обсягів дольової/пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;

2.2.5. Визначення в установленому порядку відновної вартості об’єктів/елементів благоустрою за нанесені збитки селищному комунальному майну, забруднення навколишнього середовища та іншу заподіяну шкоду, спричинену порушенням цих Правил, законодавства у сфері благоустрою і охорони довкілля.

2.2.6. Організація забезпечення на території селища чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

2.2.7. Організація місць відпочинку для населення;

2.2.8. Розроблення схем прибирання (санітарної очистки) території селища;

2.2.9. Визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій відповідальних за утримання об’єктів благоустрою;

2.2.10. Залучення на договірних засадах (на умовах дольової/пайової участі) коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою селища;

2.2.11. Встановлення меж благоустрою, озеленення та квіткового оформлення прилеглих/закріплених територій;

2.2.12. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об’єктів, підприємств, установ та організацій, за озелененням, охороною насаджень, водних об’єктів тощо;

2.2.13. Визначення місць стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою населених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення і санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою;

2.2.14. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою селища.

2.3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою селища:

2.3.1. Внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою селища;

2.3.2. Організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою селища;

2.3.3. Здійснення громадського контролю за дотриманням цих Правил;

2.3.4. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою селища.

2.4. Суб’єкти благоустрою зобов’язані брати участь у виконанні робіт з благоустрою селища. Мають право висувати для затвердження кандидатури на посади громадських інспекторів з благоустрою, інформувати населення про проведення ними заходів з благоустрою, контролювати роботу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з виконання вимог цих Правил, вносити пропозиції щодо поліпшення санітарного стану міських територій та стосовно змін і доповнень до цих Правил.

2.5. Права та обов’язки суб’єктів благоустрою.

2.5.1. Власники об’єктів благоустрою мають право:

2.5.1.1. Користуватись об’єктами благоустрою селища;

2.5.1.2. Вносити на розгляд селищної ради, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою селища;

2.5.1.3. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

2.5.1.4. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою селища, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих та спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів/елементів благоустрою;

2.5.1.5. Брати участь в обговоренні проектів, актів з питань благоустрою селища;

2.5.1.6. На відшкодування збитків, заподіяних внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою чи їх окремих елементів;

2.5.1.7. Вимагати від користувачів об’єктів благоустрою дотримання цих Правил та законодавства України у сфері благоустрою селища;

2.5.1.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів/паспортів;

2.5.1.9. Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі проектної, дозвільної документації, затвердженої в установленому порядку;

2.5.1.10. Проводити заходи з метою збереження територій, об’єктів та елементів благоустрою селища.

2.5.2. Власники об’єктів благоустрою зобов’язані:

2.5.2.1. Забезпечувати використання об’єктів благоустрою за затвердженими у встановленому порядку проектами та технологіями, які передбачають забезпечення естетики і дизайну селищного середовища, сучасних вимог щодо механізованого прибирання і утримання дорожніх покриттів, площ, проспектів, внутрішньоквартальних та прибудинкових територій, зелених насаджень тощо;

2.5.2.2. Утримувати в належному стані об’єкта благоустрою;

2.5.2.3. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні об’єктів благоустрою;

2.5.2.4. Забезпечувати сезонне (двічі на рік) і після стихійного лиха, обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження відповідними актами;

2.5.2.5. Не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень інших елементів благоустрою без погодження з органами архітектури, містобудування та Гощанської селищної ради (додати слова);

2.5.2.6. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, згідно з паспортом, проектом, затвердженим в установленому порядку;

2.5.2.7. Забезпечувати видалення відходів (побутових, промислових, ремонтних) згідно з вимогами діючих санітарних норм і правил, а також вимог природоохоронного законодавства;

2.5.2.8. Забезпечувати: розміщення урн, контейнерів для збору відходів у спеціально визначених місцях, утримання їх в належному санітарно-технічному стані;

2.5.2.9. Забезпечувати виконання планових і аварійних робіт тільки за дозволом (ордером) на тимчасове порушення благоустрою, виданим у встановленому порядку, дотримуючись при цьому зазначених умов та вимог;

2.5.2.10. Утримувати зелені насадження (посадка, видалення, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур’янами, шкідниками, хворобами, поливання, підживлення тощо) відповідно до існуючих Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України;

2.5.2.11. Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво типовими огорожами і закріплювати на них інформаційні щити про об’єкт будівництва та організацію, яка здійснює ці роботи;

2.5.2.12. Вживати заходи щодо запобігання винесенню автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засміченню вулиць внаслідок переповнення кузовів матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху з незакріпленим вантажем; не допускати забруднення, запилення повітря;

2.5.2.13. Використовувати при проведенні ремонтних робіт на фасадах будинків і споруд для забезпечення техніки безпеки захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

2.5.2.14. У договорі оренди об’єктів благоустрою визначати порядок утримання їх в належному технічному і санітарному стані (при цьому власник в повному обсязі несе відповідальність за належний технічний і санітарний стан об’єкту, переданого в оренду, суборенду);

2.5.2.15. Не допускати накопичення ремонтних відходів на будівельних майданчиках у невстановлених для цього місцях та на прилеглих до майданчиків територіях, забезпечувати виконання заходів з запобігання пилоутворення на територіях об’єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, на природній рельєф, у водойми;

2.5.2.16. Здійснювати контроль за належним станом об’єктів благоустрою та забезпечувати їх надійну експлуатацію. У випадку виявлення загрози аварії, або факту їх аварійного стану, негайно вживати відповідні заходи;

2.5.2.17. Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;

2.5.3. Громадяни мають право:

2.5.3.1. Користуватись об’єктами благоустрою селища;

2.5.3.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території селища;

2.5.3.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою селища;

2.5.3.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

2.5.3.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою селища, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих та спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

2.5.3.6. Вимагати негайного виконання робіт із благоустрою селища в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

2.5.3.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників/балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

2.5.4. Громадяни зобов’язані:

2.5.4.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

2.5.4.2. Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою селища;

2.5.4.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;

2.5.4.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

2.5.4.5. Забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

2.5.4.6. Дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;

2.5.4.7. Допускати у приміщення, будинки і споруди (додати слова) на приватні земельні та присадибні ділянки представників виконавця/виробника житлово-комунальних послуг у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;

2.5.4.8. Дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

2.5.4.9. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку, помешкання та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

2.5.4.10. Використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного обладнання.

2.5.5. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою.

2.5.5.1. На об’єктах благоустрою селищазабороняється:

2.5.5.1.1. Засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо;

2.5.5.1.2. Вивозити і звалювати відходи, траву, гілля, деревину, листя, землю, сніг, кригу у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища (додати слова) на териорії населених пунктів;

2.5.5.1.3. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків (додати слова) присадибних ділянок та прибудинкових територій у невизначених для цього місцях;

2.5.5.1.4. Використовувати не за призначенням контейнери для збору твердих побутових відходів;

2.5.5.1.5. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях;

2.5.5.1.6. Ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у громадських місцях, крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці;

2.5.5.1.7. Заправляти, ремонтувати, здійснювати заходи з догляду за транспортними засобами і механізмами на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, ставків, на пішохідних доріжках, тротуарах, у парках, скверах тощо, а також пересуватися транспортними засобами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, квітниках, інших зелених зонах (луги, галявини тощо) селища та паркувати на них транспортні засоби;

2.5.5.1.8. Залишати транспортні та інші самохідні засоби, машини і механізми на внутрішньовуличних проїздах або переобладнувати проїзди у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо

2.5.5.1.9. Проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу (ордера), виданого у встановленому порядку;

2.5.5.1.10. Влаштовувати городи на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, пошкоджувати або знищувати газони, знищувати дерева, кущі тощо;

2.5.5.1.11. Утримувати та випасати домашніх тварин, свійську худобу, домашню птицю,ВРХ,ДРХ на території загального користування крім територій спеціально призначених для випасу;

2.5.5.1.12. Розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених для цього місцях;

2.5.5.1.13. Робити написи, малюнки та подряпини на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних, пам’ятниках та інших елементах благоустрою;

2.5.5.1.14. Самовільно встановлювати рекламоносії, різноманітні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, стаціонарні малі архітектурні форми;

2.5.5.1.15. Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

2.5.5.1.16. Порушувати режим встановлений для водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів, об’єктів природно-заповідного фонду;

2.5.5.1.17. Розпалювати багаття, спалювати промислові чи побутові відходи, листя, гілки, тощо;

2.5.5.1.18. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

2.5.5.1.19. Захаращувати балкони, лоджії, вікна предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, викидати з них сміття тощо;

2.5.5.1.20. Викидати відходи, недопалки, папір, тару, матеріали пакувальної промисловості, лушпиння тощо на вулицях, провулках, площах, в парках, скверах, інших громадських місцях, а також спалювати відходи; 

2.5.5.1.21. Розташування об’єктів торгівлі на усій території селища, крім спеціально призначених для торгівлі місць (магазини, ринки, кіоски).

 

 1. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

3.1. Суб’єкти благоустрою при поводженні з відходами зобов’язані:

3.1.1. Вживати заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію та видалення, знешкодження та захоронення, а також з відвернення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

3.1.2. Укладати договори на вивезення (збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення (видалити слова)) відходів згідно з вимогами чинного законодавства;

3.1.3. Утримувати у належному санітарно-гігієнічному стані місця видалення відходів;

3.1.4. Підтримувати чистоту об’єктів/елементів благоустрою, встановлювати урни біля входів і виходів з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель і споруд, біля торгових палаток, павільйонів (урни повинні утримуватися в належному технічному та естетичному стані і щодобово звільнятися від сміття до 8-ої години ранку);

3.1.5. Мати чітко визначене місце для видалення і тимчасового розміщення відходів, контейнери (ємкості) для відходів;

3.1.6. Не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах;

3.1.7. Не допускати змішування відходів (побутових, промислових, ремонтних, рідких, великогабаритних);

3.1.8. Відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, здоров’ю та майну громадян, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;

3.1.9. Не допускати забруднення екскрементами (додати слова) свійської худоби, домашніх тварин тротуарів, доріг та газонів, а у разі випадків випорожнення тварин на цих територіях – негайно прибрати за твариною.

3.1.10. Виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

3.2. Порядок поводження з відходами.

3.2.1. Порядок збирання, розміщення, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження (видалити слова) і захоронення відходів визначають виконавчі органи Гощанської селищної ради шляхом виготовлення схеми санітарної очистки селища або, за її відсутності, встановлення режимів збирання, перевезення та захоронення відходів з визначенням виконавців послуг зі збирання, перевезення та захоронення відходів.

3.2.2. Контейнери для збирання відходів повинні відповідати вимогам стандартів, їх потреба розраховується відповідно до норми накопичення у відповідній галузі господарчої діяльності.

3.2.3. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях контейнерів для збору твердих побутових та великогабаритних відходів визначаються власниками/балансоутримувачами, виконавцями послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території багатоквартирних житлових будинківі узгоджуються з виконавчими органами Гощанської селищної ради, підприємством (виконавцем послуг із збирання, перевезення та захоронення відходів).

3.2.4. Майданчики для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів повинні мати тверде покриття, огородження та вертикальне озеленення. До цих майданчиків суб’єкти благоустрою забезпечують вільний прохід та проїзд.

3.2.5. Майданчики для встановлення контейнерів повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих закладів, спортивних майданчиків і місць відпочинку населення на відстань не менше 20 метрів, але не більше 100 метрів.

3.2.6. У виключних випадках, в районах сформованої забудови, де немає можливості дотримання установлених норм для місць встановлення контейнерних майданчиків, ці відстані установлюються комісією за участю представників Гощанської селищної ради житлово-експлуатаційної організації/ОСББ на території якої розміщений контейнерний майданчик.

3.2.7. Графіки руху спеціалізованого автотранспорту для збору відходів розробляються підприємством – виконавцем послуг зі збирання, перевезення ( видалити слова) та захоронення відходів і погоджуються з Гощанської селищною радою.

3.2.8. Побутові, промислові, ремонтні відходи перевозяться спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, які унеможливлюють засмічення території селища.

3.2.9. Великогабаритні відходи вивозяться з прибудинкової території багатоквартирних будинків за потреби за встановленим графіком, погодженим з Гощанської селищною радою. Власники квартир, наймачі зобов’язані виносити та складувати великогабаритні відходи у визначеному місці для тимчасового зберігання відходів напередодні ввечері чи зранку в день їх вивезення. У разі порушення цього пункту, винна особа притягується до адміністративної відповідальність, стягнення відшкодувань (економічно-обгрунтованих витрат) із виявлення та ліквідації порушення.

3.2.10. Суб’єкти господарювання, які є виробниками небезпечних відходів, зобов’язані вести облік таких відходів та забезпечити їх видалення через спеціалізовані підприємства. Небезпечні відходи необхідно збирати роздільно від інших видів відходів та передавати їх спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

3.2.11. Після вивантаження відходів з контейнерів у сміттєвоз працівник підприємства – виконавця послуг, що проводить вивантаження, зобов’язаний прибрати майданчик та прилеглу (1м) територію по його периметру, якщо майданчик не має спеціальної огорожі.

3.2.12. Спалювання відходів в контейнерах, на контейнерних майданчиках та прибудинкових територіях забороняється.

3.2.13. Вивіз рідких відходів здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок власників, наймачів будинків (квартир). Власники, наймачі забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій у темний час доби.

3.2.14. Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками у постійній чистоті та справності, та дезінфікуватись. Дворові туалети та вигрібні ями можуть розміщуватися на території присадибних ділянок згідно з існуючими будівельними нормами.

3.2.15. Вибирання рідких нечистот і твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться виключно на підставі договору зі спеціалізованим підприємством, що здійснює даний вид послуг. Видалення здійснюється безпосередньо на транспортний засіб з негайним вивезенням цих відходів.

3.2.16. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт ремонтні відходи вивозиться власниками, наймачами квартир (будинків), які проводять ремонт, на полігон захоронення відходів, або передаються підприємству, що здійснює свою діяльність в галузі поводження з відходами у спеціально-марковану тару чи упаковку (контейнери, мішки), у вартість яких закладено економічно обґрунтовані витрати підприємства-надавача послуг на видалення цих відходів.

3.2.17. Виконавчі органи Гощанської селищної ради зобов’язані створити відповідні умови для запровадження в місті роздільного збирання побутових відходів. Перевезення окремих компонентів побутових відходів (пластик, скло, папір) здійснюється за ступенем їх накопичення в контейнерах.

3.2.18. Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, автомобільні шини, акумулятори, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, відпрацьовані люмінесцентні лампи, інші небезпечні відходи слід збирати у спеціально відведених і обладнаних місцях для обов’язкової наступної їх утилізації відповідно до чинного законодавства.

3.2.19. Виконавці послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій житлового фонду, що перебуває у комунальній власності повинні здійснювати контроль за дотриманням графіків вивезення відході, якісним прибиранням контейнерних майданчиків, а також проводити своєчасний ремонт та відновлення контейнерів і майданчиків, на яких вони розміщуються.

3.2.20. Відповідальність за технічний стан контейнерів для збору твердих побутових відходів та майданчиків для розміщення контейнерів, несе їх балансоутримувач.

 

 1. Порядок утримання територій, закріплених за суб’єктами благоустрою

4.1. Система утримання територій селища передбачає організацію прибирання, раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження (видалити слова) та захоронення відходів.

4.2. Для забезпечення належного санітарного рівня території селища шляхом повного збирання, видалення та своєчасного знешкодження відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація прибирання, санітарної очистки та благоустрою території покладається на виконавчі органи Гощанської селищної ради, а також спеціалізовані підприємства.

4.3. Утримання загальноселищних території здійснюється підприємствами на підставі договору з Гощанської селищною радою, що укладається у відповідності до вимог чинного законодавства.

4.4. Межі закріплених за суб’єктами благоустрою територій та режими прибирання визначаються уповноваженими виконавчими органами Гощанської селищної ради згідно з чинним законодавством.

4.4.1. Розроблення схем і встановлення меж об’єктів благоустрою на землях державної (комунальної) форми власності, закріплення територій, організація прибирання територій покладається на виконавчі органи Гощанської селищної ради.

4.4.2. Межі благоустрою прилеглих/закріплених територій встановлюються (якщо інше не передбачено проектною документацією) в граничних межах підприємств, магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок, підприємств побуту, присадибних ділянок до прибордюрної частини доріг. При відсутності з будь-якого боку підприємства, організації, установи, споруд, інших об’єктів господарювання межі прилеглої/закріпленої території встановлюються на відстані 15 м від огорожі підприємства, установи, організації чи присадибної ділянки в т.ч. включаючи половину проїжджої частини дороги, якщо дороги гравійні, ґрунтові.

Допущення засмічення, забруднення прилеглих/закріплених територій тягне за собою адміністративну відповідальність, стягнення відшкодувань (економічно-обгрунтованих витрат) на виявлення та ліквідацію порушення.

4.5. Зобов’язання щодо утримання прилеглих/закріплених територій здійснюються у таких межах:

4.5.1. Земельні ділянки, що перебувають у власності (користуванні, оренді) юридичних чи фізичних осіб, на яких не розпочато будівництво, (замінити слова) встановлюються – на слово-утримуються на відстані 15 метрів (по периметру на слово за межами) виділеної ділянки;

4.5.2. Платні стоянки, стоянки таксі, місця паркування (замінити слова) встановлюються– на слово утримуються на відстані 25 метрів по периметру на слова 10 м за межами виділеної ділянки;

4.5.3. Мости, шляхопроводи (замінити слова)  встановлюються на слово утримуються на відстані – 25 метрів по периметру на слова- за межами виділеної ділянки;

4.5.4. Трансформаторні і розподільчі підстанції, опори, охоронних зон ЛЕП (замінити слова) встановлюються на слово утримуються на відстані 15 на 10  метрів по периметру на слова-за межами виділеної ділянки;

4.5.5. Котельні, теплові пункти, водозабори, каналізаційно-насосні станції встановлюються на відстані 15 на 10 метрів по периметру виділеної ділянки;

4.5.6. Базари та ринки, гаражні кооперативи, гіпер- та супермаркети – на відстані 25 на 10 метрів по периметру виділеної ділянки;

4.5.7. Індивідуальні гаражі встановлюються на відстані 5 метрів по периметру виділеної ділянки;

4.5.8. Будівельні майданчики площею до 0,01 га встановлюються на відстані 5 метрів по периметру виділеної ділянки, більше 0,01 га – на відстані 25 на 10 метрів;

4.5.9. Цвинтарі, братські поховання, меморіальні комплекси на відстані 15 метрів по периметру виділеної ділянки;

4.5.10. Стаціонарні малі архітектурні форми встановлюються на відстані 5 м по периметру ділянки.

4.6. Всі суб’єкти господарювання, не залежно від форми власності, до виготовлення схеми меж територій закріплених за підприємствами, установами та організаціями, зобов’язані прибирати прилеглу/закріплену територію.

4.7. Фінансування утримання прилеглої/закріпленої території:

4.7.1. Земельних ділянок, що перебувають у власності (користуванні, оренді) юридичних чи фізичних осіб, на яких не розпочато будівництво здійснюється юридичними чи фізичними особами, які є власниками, користувачами, орендарями ділянок;

4.7.2. Платних стоянок, стоянок таксі, місць паркування здійснюється їх власниками (користувачами);

4.7.3. Мостів, шляхопроводів здійснюється за рахунок коштів  селищного бюджету;

4.7.4. Трансформаторних і розподільчих підстанцій, опор, охоронних зон ЛЕП здійснюється підприємствами, що їх експлуатують;

4.7.5. Котелень, теплових пунктів, водозаборів, каналізаційно-насосних станцій здійснюється підприємствами, що їх експлуатують;

4.7.6. Гаражних кооперативів здійснюється гаражними кооперативами, індивідуальних гаражів – власниками гаражів;

4.7.7. Будівельних майданчиків здійснюється власниками об’єктів благоустрою, або їх довіреними особами;

4.7.8. Цвинтарів, братських поховань, меморіальних комплексів здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету;

4.7.9. Стаціонарних малих архітектурних форм здійснюється за рахунок власників.

4.8. Всі суб’єкти благоустрою забезпечують прибирання територій і вивезення та знешкодження побутових і великогабаритних відходів самостійно або із залученням підприємств-виконавців послуг зі збирання, перевезення, утилізації та захоронення відходів.

4.9. Утримання в належному стані виділених під забудову територій, а також прилеглих/закріплених територій, до початку будівництва покладається на власників (користувачів, орендарів) земельних ділянок.

4.10. Утримання в належному стані виділених під забудову територій, а також територій прилеглих/закріплених з початку будівництва і до здачі об’єкта в експлуатацію виконується будівельними організаціями (підрядниками), якщо інше не передбачено договором підряду, під контролем власника об’єкту благоустрою або його довіреної особи.

Підрядник на виїзді з будівельного майданчика зобов’язаний забезпечити очищення коліс/гусениць транспортних засобів від бруду, унеможлививши виніс його на вулично-дорожню мережу.

4.11. Утримання в належному стані цвинтарів, братських поховань, меморіальних комплексів, а також прилеглих/закріплених територій здійснюється підприємствами чи службами, уповноваженими Гощанської селищною радою.

4.12. Утримання в належному стані стоянок автотранспорту, територій автокооперативів, місць паркування, а також закріплених (прилеглих) територій здійснюється їх власниками (користувачами, орендарями).

4.13. Утримання в належному стані стоянок таксі, а також прилеглих/закріплених територій здійснюється на засадах дольової/пайової участі перевізниками, які отримали ліцензії в установленому порядку.

4.14. Утримання мостів, шляхопроводів здійснюється підприємствами на підставі договору з Гощанської селищною радою.

4.15. Роботи з прибирання поділяються на механізовані, ручні та комплексні.

Ручне прибирання здійснюється на тих ділянках, де неможливо застосування механізмів (невдосконалене покриття, тупикові ділянки тротуарів тощо), або у разі неможливості забезпечення об’єкту необхідними механізмами.

Ручне прибирання доцільно здійснювати в світлу частину доби з врахуванням природного освітлення в залежності від пори року:

– в весняно-літню пору року – І прибирання з 6-00, ІІ прибирання до 20-00;

– в осінньо-зимову пору року – І прибирання з 7-00, ІІ прибирання до 17-00.

Не рекомендується здійснювати ручне прибирання на прибордюрній частині вулиці шириною менше, ніж 1,2 м.

4.16. Прибирання механізованим способом здійснюється в нічний час.

Маршрути роботи машин і механізмів складаються за кільцевою схемою для зменшення холостих переїздів.

4.17. При перевищенні температури повітря +250С рекомендується проводити поливання дорожнього покриття не рідше двох разів на добу за нормою витрати води від 0,2 л/м2 до 0,3 л/м2

4.18. Прибирання місць масового перебування людей (території ринків, торгівельних зон і т. д.) проводяться протягом усього робочого дня.

4.19. Прибирання на ділянках навколо вуличних кіосків, ринків, лотків, павільйонів, майстерень з ремонту годинників та взуття, трансформаторних підстанцій, теплових пунктів, бойлерних та пересувних об’єктів торгівлі, індивідуальних гаражів в межах закріплених територій здійснюють власники цих об’єктів, якщо інше не визначено договором.

4.20. Власники, користувачі, орендарі земельних ділянок забезпечують їх утримання в належному стані.

4.21. Власники, користувачі, орендарі земельних ділянок, розміщених на берегах річок, ставків здійснюють прибирання території до урізу води в межах їх ділянок.

4.22. Для покращення санітарного стану території селища встановити:

4.22.1. Загальний санітарний день прибирання – п’ятниця.

4.22.2. День довкілля селища- 2 рази на рік, згідно з розпорядженнями селищного голови;

4.22.3. Місячник з благоустрою  – в квітні щорічно.

4.23. Власник/балансоутримувач забезпечує утримання зливної каналізації, оглядових та дощеприймальних колодязів, своєчасний ремонт люків, водостоків, приймальних решіток, прибирання і очищення канав, труб, дренажів, що призначаються для відводу поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів, очищення і негайний вивіз відходів із дощеприймальних колодязів тощо.

4.24. У випадках надзвичайних погодних явищ (зливи, снігопад, ожеледиця та ін.) виконавчими органами Гощанської селищної ради встановлюється спеціальний режим утримання вулично-дорожньої мережі та об’єктів благоустрою.

4.25. У випадках сильних снігопадів та інших стихійних явищ прибирання територій загального користування здійснюється за окремими схемами, затвердженими в установленому порядку із зазначенням площ, режимів і об’ємів виконання робіт суб’єктами благоустрою.

4.26. При снігопадах і ожеледиці суб’єкти благоустрою зобов’язані на територіях прибирання звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, організацій від снігу, льоду та посипати їх піском; своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки. Заготівля піску проводиться суб’єктом благоустрою до настання холодів. Вивезення снігу здійснюється у спеціально відведені місця, погоджені з Гощанської селищною радою.

4.28. Нагляд за дотриманням Правил утримання вулиць, дворів та інших територій селища здійснюється в межах своєї компетенції органами внутрішніх справ, муніципальною поліцією, санітарно-епідеміологічною станцією, екологічною інспекцією, виконавчими органами селищної ради та відповідними комунальними службами селища.

4.29. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, присадибних ділянок.

4.29.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність (користування, оренду).

4.29.2. Проходження межі благоустрою по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бортового (бордюрного) каменю проїзної частини вулиці в межах підприємств, установ, організацій, приватних садиб, гаражів, якщо інше не передбачено проектною документацією.

4.29.3. Керівники підприємств, установ, організацій, фізичні особи – підприємці, власники садиб несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до нанесення шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних, прилеглих/закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях.

4.29.4. Власники об’єкта благоустрою (балансоутримувачі/виконавці робіт) несуть відповідальність за незабезпечення благоустрою, у тому числі при виконанні робіт самовільно.

4.29.5. Утримання і благоустрій територій підприємств, установ, організацій та прибудинкових територій, присадибних ділянок громадян, належних до них будівель і споруд проводиться власником або балансоутримувачами цих будинків, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

4.29.6. Утримання та благоустрій земель запасу селища забезпечує уповноважений виконавчий орган Гощанської селищної ради.

4.29.7. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником. Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

4.30. Відповідальні особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи, що використовують будинки і споруди та приміщення в них, зобов’язані:

4.30.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

4.30.2. Утримувати в належному стані об’єкти/елементи благоустрою, закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем.

4.30.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах/елементах благоустрою за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.30.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах/елементах благоустрою наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

4.30.5. Проводити інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів/елементів благоустрою.

4.30.6. У процесі утримання об’єктів/елементів благоустрою дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані.

4.30.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України та цими Правилами.

4.30.8. Впроваджувати систематичне, а у разі надзвичайних ситуацій – спеціальне проведення технічних оглядів територій, будівель і споруд та вживати заходів зі своєчасного усунення виявлених недоліків.

4.30.9. Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків, водостічні труби тощо).

4.30.10. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.

4.30.11. Захищати зелені насадження на територіях, наданих їм в установленому законом порядку від знищення шляхом їх огороджування.

4.30.12. Розміщувати та утримувати в належному санітарному та технічному стані дитячі майданчики.

4.30.13. Розміщувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, контейнери для сміття згідно з встановленими нормативами.

4.30.14. Здійснювати своєчасний ремонт входів і виходів.

4.30.15. Облаштовувати художнім освітленням фасади, споруди та будівлі.

4.30.16. Облаштовувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства.

4.31. Власники (балансоутримувачі) малих архітектурних форм зобов’язані здійснити благоустрій згідно з Паспортом прив’язки/генпланом розміщення малої архітектурної форми, який розробляється суб’єктом благоустрою на вимогу Гощанської селищної ради

4.32. Уповноважені особи Гощанської селищної ради, житлово-комунальних підприємств, працівники Муніципальної поліція – вносять приписи власникам (балансоутримувачам) щодо приведення їх об’єктів та елементів благоустрою у відповідний стан.

4.33. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій – це комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів з технічного обслуговування, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання, технічних засобів телекомунікацій.

4.33.1. Роботи з утримання, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за відповідними поданнями/приписами виконавчих органів Гощанської селищної ради та інших контролюючих органів.

4.33.2. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі – балансоутримувачі) згідно із законодавством України.

4.34. Утримання житлових будинків та прибудинкових територій.

4.34.1. Обов’язки власників (балансоутримувачів), орендарів житлових будинків та прибудинкових територій:

4.34.1.1. Організовувати технічне обслуговування житлових будинків, їх обладнання та прибудинкових територій;

4.34.1.2. Забезпечити виконання вимог та нормативів утримання та обслуговування житлового фонду;

4.34.1.3. Визначити місця для вигулу тварин на прибудинковій території, відповідно їх облаштувати;

4.34.1.4. Вживати заходів з охорони під’їздів житлових будинків;

4.34.1.5. Постійно утримувати в належному стані оздоблення фасадів житлових будинків, вуличних та будинкових покажчиків встановленого зразка, прапоротримачів, входів та виходів, іншого обладнання на прибудинкових територіях, антен ефірного телебачення.

4.34.1.6. Обстеження дахів, балконів, лоджій, еркерів, піддашків, карнизів та поясів проводити з дотримання норм безпеки;

4.34.1.7. Негайно огороджувати небезпечну територію та місця виконання робіт на житлових будинках та прибудинкових територіях, забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони або еркери.

4.34.1.8. Проводити перепланування квартир та приміщень житлових будівель і нежитлових приміщень тільки після набуття чинності відповідних розпорядчих документів оформлених у встановленому порядку.

4.34.1.9. Своєчасно усувати недоліки в освітленні входів до під’їздів, сходових кліток, вуличних та будинкових покажчиків житлових будинків.

4.34.1.10. Здійснювати заходи щодо безпечного утримання житлових будинків, які виведені з експлуатації, відселених, аварійних та довгобудів на прибудинкових територіях (надійне закриття входів, виходів, вікон, приямків та інших отворів, огородження будівель і споруд, попереджувальні написи тощо).

4.34.1.11. Надавати право операторам кабельного телебачення на підключення будинку до телемереж за погодженням з виконавчими органами Гощанської селищної ради на підставі дозвільної документації, виданої оператору у встановленому порядку.

4.34.1.12. Погоджувати з балансоутримувачем житлового будинку встановлення супутникових антен та кондиціонерів.

 

 1. ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ, БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

5.1. Утримання елементів зовнішнього освітлення на об’єктах благоустрою реалізується балансоутримувачами відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення:

5.2.1. Рівень освітлення вулиць, доріг, площ і внутрівуличних проїздів здійснюється згідно з установленими нормативними документами.

Середня яскравість освітлення тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості освітлення покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

5.2.2. Утримання та обслуговування мереж освітлення прибудинкових територій здійснюється їх балансоутримувачем.

5.2.3. На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом світильники повинні встановлюватися на висоті не менше 3 м.

Для освітлення вказаних об’єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

5.2.4. Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 м біля основного входу в будинок. 

5.2.5. На територіях парків і скверів повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках.

Кількість світлоточок визначається згідно з технічними умовами та нормами.

5.2.6. Включення та відключення зовнішнього освітлення територій селища виконується згідно з графіком включення та виключення зовнішнього освітлення, затвердженим власником об’єктів зовнішнього освітлення з урахуванням зниження рівня природного освітлення до 20 лк або його підвищення до 10 лк;

5.2.7. Включення та відключення приладів зовнішнього освітлення під’їздів житлових будинків, будинкових покажчиків та покажчиків вулиць, а також елементів зовнішнього архітектурного освітлення будинків і споруд виконується в режимі зовнішнього освітлення вулиць.

5.2.8. Відсоток непрацюючих світлоточок не повинен перевищувати 5 %.

5.2.9. Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться невідкладно з огородженням місць проведення робіт.

5.2.10. Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться у термін не більше трьох діб з подальшим відновлення благоустрою території, в разі його порушення.

5.2.11. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об’єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища селища.

Установки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

5.2.12. Перелік пам’яток культурної спадщини та інших об’єктів громадського призначення для зовнішнього архітектурно-декоративного освітлення затверджується окремим переліком з встановленням окремих режимів освітлення.

5.2.13. Для забезпечення безаварійної роботи усіх елементів зовнішнього освітлення на об’єктах благоустрою проводиться їх профілактичний огляд згідно планів-графіків, затверджених балансоутримувачем.

5.2.14. Допускається з метою одержання додаткової економії електроенергії у вечірній та ранковий темний час доби знижувати рівень освітленості.

5.2.15. У центральній частині селища та на центральних вулицях селища(перелік додається) власники будинків та споруд зобов’язані забезпечити зовнішнє художнє освітлення їх фасадів.

 

 1. УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ’ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ.

6.1. Порядок утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

6.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах селища під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв. За нанесення шкоди зеленим насадженням порушник притягується до відповідальності.

6.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

6.4. Видалення зелених насаджень здійснюється на підставі актів обстеження постійнодіючої комісії з контролю за зеленними насадженнями селища, розпорядження селищного голови та дозволу (ордера) на поводження з зеленими насадженнями.

6.5. Догляд за зеленими насадженнями в місцях загального користування проводиться відповідними комунальними підприємствами/службами Гощанської селищної ради, спеціалізованими підприємствами на умовах договору з власником та балансоутримувачем.

6.6. Відповідно до затвердженої містобудівної документації на території об’єктів зеленого будівництва, за погодженням з уповноваженими органами можуть бути розташовані будівлі та споруди некапітального характеру торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення.

6.7. Кожен власник, користувач, балансоутримувач тимчасової споруди, яка розміщена у зеленій зоні, повинен мати схему благоустрою вказаної зони з вказаними на ній місцями тимчасового розміщення відходів та місцем розташування туалету (біотуалету).

6.8. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах смт. Гоща є:

6.8.1. На об’єктах благоустрою державної (комунальної) власності – балансоутримувачі зелених насаджень.

6.8.2. На територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих/закріплених територіях – установи, організації, підприємства, фізичні особи – підприємці.

6.8.3. На територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – власники цих територій.

6.8.4. На землях запасу селища–  комунальні підприємства/служби Гощанської селищної ради, за якими ці території закріплені в установленому порядку.

6.8.5. На присадибних ділянках, на прилеглих і закріплених територіях – їх власники або користувачі.

6.9. Власники (користувачі, балансоутримувачі) зелених насаджень зобов’язані:

6.9.1. Проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (у радіусі 1 м) провідників під струмом, а також тих, що закривають покажчики вулиць та будинків, а також в межах дорожніх знаків з метою запобігання дорожньо-транспортним пригодам.

6.9.2. Проводити косіння газонів періодично, при досягненні трав’яним покровом висоти 15 см, залишаючи висоту покрову 3-5 см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом тієї ж доби, коли виконувались роботи з косіння.

6.9.3. Полив зелених насаджень проводиться зранку, не пізніше 9 години, або у вечірній час після 18 години.

6.9.4. Негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева з оформленням (у триденний термін) актів на право їх видалення в разі, якщо стан цих дерев загрожує життю, здоров’ю громадян або здатен нанести збитки юридичним особам.

6.9.5. Утримувати тимчасові споруди, малі архітектурні форми, рекламні засоби, садово-паркові меблі у справному стані, навесні мити, фарбувати їх.

6.9.6. Систематично видаляти самонасівні дерева (з кореневою шийкою до 5 см дерева видаляються без відшкодування відновної вартості). Постійно знімати омелу та гриби-трутовики з дерев.

6.9.7. Встановлювати декоративну захисну огорожу у місцях постійного ушкодження газонів, квітників, а лунки дерев обкопувати, прикривати мульчею, декоративними металевими решітками або влаштовувати по периметру декоративну огорожу. Не допускати порослі на стовбурах дерев та в межах їх кореневої шийки.

6.9.8. Реалізовувати заходи з запобігання виникненню осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, появи отруйних рослин на території селища, а також вести боротьбу з ними дозволеними для відповідного середовища методами.

6.9.9. При розміщенні рекламних засобів, їх власник зобов’язаний облаштовувати та утримувати територію з відповідним доглядом зелених насаджень, оформленням квітами, доглядом за рослинами на площі проекції на землю висоти рекламоносія (або у відповідності до проекту) за погодженням з виконавчими органами Гощанської селищної ради.

6.9.10. При виконанні робіт із ліквідації аварій на інженерних мережах терміново зносити дерева і зелені насадження, які знаходяться в охоронних зонах, за власні кошти за заявкою виконавця робіт або власника інженерних мереж.

6.10. Власники (користувачі, балансоутримувачі) будівель і споруд, розміщених на території парків, скверів, площ загального користування, керівники організацій, які надають торгівельні та побутові послуги на зазначених територіях, зобов’язані своєчасно виконувати вимоги виконавчих органів Гощанської селищної ради з питань санітарного стану, озеленення та квіткового оформлення в межах прилеглої/закріпленої території.

6.11. На території об’єктів благоустрою зеленого господарства забороняється:

6.11.1. Рух та паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів (крім спеціалізованого транспорту).

6.11.2. Складування матеріалів, конструкцій, обладнання, відходів тощо.

6.11.3. Вивезення і накопичення в невідведених спеціально для цього місцях відходів, гілок, деревини, листя, бур’янів, скошеної трави, снігу.

6.11.4. Випасання свійських тварин, утримання, вигулювання та дресирування тварин, верхова їзда у невстановлених для цього місцях.

6.11.5. Спалювання сухої рослинності, розпалювання багаття та порушення інших правил територій загального призначення (парки, сквери, пляжі), здійснювати дії, що призводять до порушень пожежної безпеки.

6.11.6. Підвішування на деревах гамаків, гойдалок, мотузок для сушіння білизни, забивання в стовбури цвяхів, прикріплення засобів зовнішньої реклами, електропроводів, колючого дроту тощо, що може пошкодити дерева, а також збирання соку берези, клена, смоли хвойних рослин шляхом зарубок чи сверління отворів на них.

6.11.7. Самовільне викопування дерев, кущів, багаторічних рослини та квітів.

6.11.8. Самовільне висаджування дерев, кущів, багаторічних рослини і квітів.

6.11.9. Обслуговування, ремонт та миття транспортних засобів, машин, механізмів.

6.11.10. Виконання земляних, будівельних та інших робіт без дозволу (ордера) на роботи з благоустрою території, за винятком робіт, що проводяться спеціалізованими підприємствами у галузі озеленення.

6.11.11. Посипання тротуарів, доріжок, прогулянкових стежок та іншого твердого покриття хімічними препаратами, не дозволеними для такого використання.

6.11.12. Викидання/видалення соляної суміші на території зелених насаджень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо.

6.11.13. Самовільне розміщення засобів реклами, тимчасових споруд та малих архітектурних форм.

6.11.14. Влаштування компостних куп, гноєсховищ.

6.11.15. Влаштування на власний розсуд місць для відпочинку, встановлення наметів, тимчасових конструкцій для забезпечення затінку тощо.

6.11.16. Садівництво та городництво.

6.11.17. Влаштовування ігор, спортивних змагань тощо, без відповідних на те погоджень з виконавчими органами Гощанської селищної ради.

6.11.18. Знищування мурашників, гнізд птахів, відлов птахів і звірів та полювання на них.

6.12. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій розташовані зелені насадження, що не підлягають знесенню, забудовник зобов’язаний:

6.12.1. Огороджувати (захищати) дерева на території будівельного майданчика.

6.12.2. У процесі будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також влаштовувати лунки для існуючих дерев і кущів, радіусом не менше 0, 5 м від стовбура.

6.12.3. Не допускати копання канав глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані, меншій 2 м від дерева та 1,5 м від чагарнику.

6.12.4. Засипати ґрунтом кореневі шийки стовбурів дерев та чагарників.

6.12.5. Зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовувати його зняття, складування та залишати для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному місцевими органами виконавчої влади, для використання на потреби з озеленення.

6.12.6. Не допускати складування конструкцій та будівельних матеріалів на відстані, меншій 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику.

6.13. Постійно діюча комісія з контролю за зеленими насадженнями в смт. Гоща, при оформленні земельної ділянки у власність, на стадії матеріалів вибору земельної ділянки, здійснює обстеження зелених насаджень і передає їх заявнику на збереження. На момент відведення земельної ділянки, заявник сплачує відновну вартість цих насаджень і набуває права власності на них. У разі знищення зелених насаджень до моменту набуття права власності на насадження, особа, якій вони передані на збереження, притягається до відповідальності у відповідності до чинного природоохоронного законодавства та сплачує їх відновну вартість в установленому порядку за знищене комунальне майно.

6.14. Виконавчі органи Гощанської селищної ради, при передачі земельної ділянки в оренду, здійснюють обстеження зелених насаджень, складають акт відповідного зразка та передають їх в оренду заявникові. При цьому сплачується їх відновна вартість. У разі потреби видалення зелених насаджень орендарем через проведення будівництва, реконструкцію та у випадку незбереження переданих орендареві насаджень, орендар не сплачує відновну вартість за зелені насадження, які підлягають видаленню, або які загинули та видаляє їх на підставі ордера.

 

 1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОСЕЛИЩНИХ ЗАХОДІВ.

7.1. Порядок проведення державних та недержавних загальноселищних заходів.

7.1.1. Для проведення масових заходів з ініціативи організаторів заходу письмове повідомлення подається до селищного голови. У повідомленні зазначаються мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім’я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.

7.1.2. Для проведення загальноселищних державних та недержавних масових заходів готується відповідний проект розпорядження селищного голови в установленому порядку не пізніше, як за два тижні до початку проведення запланованого заходу.

7.1.3. Для проведення масового заходу організатори, учасники заходів, зобов’язані укласти договори із відповідними комунальними підприємствами/службами щодо забезпечення нормативного прибирання місця його проведення, вивозу сміття та відновлення зелених насаджень у разі їх пошкодження чи знищення.

7.1.4. Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих Правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

7.1.5. Організацією підготовки до проведення масового заходу опікується заявник від організатора, його присутність на місці проведення заходу є обов’язковою під час підготовки та під час проведення масового заходу. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів допускається у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

7.1.6. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів, організатори повинні встановити урни для збирання відходів, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів повинна забезпечувати додержання чистоти і санітарних вимог.

7.1.7. Представники організатора масового заходу повинні мати відповідні довіреності та документи, які посвідчують особу.

7.1.8. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з’їзди, конференції, симпозіуми тощо) на селищних вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїжджою частиною елементи святкового оформлення та відповідну інформацію з дотримання вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

7.1.9. Час проведення масових заходів обмежується до 23 години.

7.1.10. На місцях проведення масових заходів забороняється самовільне встановлення тимчасових споруд, малих архітектурних форм та засобів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, екранів та інше).

7.1.11. Контроль за дотриманням організаторами та учасниками загальноселищних заходів вимог Правил благоустрою території смт. Гоща здійснюють органи внутрішніх справ на місцях та муніципальна поліція.

7.1.12. З метою контролю за дотриманням вимог Правил під час проведення загальноселищних заходів мають право бути присутніми представники виконавчих органів Гощанської селищної ради.

 

 1. РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

8.1. Розміщення та утримання об’єктів зовнішньої реклами в смт. Гоща повинно відповідати вимогам Закону України “Про рекламу” та іншими нормативно-правовими актами.

8.2. Рекламні засоби розміщуються та демонтовуються у відповідності до дозвільної документації, оформленої в установленому порядку.

8.3. Розміщення зовнішньої реклами на опорах освітлення, контактних лініях мереж селищного транспорту обов’язково погоджується з власниками/балансоутримувачами цих мереж.

8.4. Підставою для виконання робіт, пов’язаних з встановленням рекламних засобів, є дозвіл (ордер) на роботи з благоустрою.

8.5. Рекламні засоби, які встановлені самовільно або з порушенням вимог дозвільної документації, демонтуються власниками (балансоутримувачами), а за умови неможливості виявлення власника відшкодовують завдані збитки у порядку встановленому чинним законодавством.

8.6. Рекламні засоби, які розміщені в охоронних зонах інженерних мереж без погодження з власниками/балансоутримувачами мереж, у випадку виникнення аварійної ситуації, демонтуються власниками/балансоутримувачами мереж без попередження власника рекламоносія, а після усунення аварії, власник/балансоутримувач мереж стягує збитки з власника рекламного засобу.

 

 1. РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ТА ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

9.1. Порядок розміщення малих архітектурних, форм та тимчасових споруд визначений Єдиними правилами ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198, іншими нормативно-правовими актами.

9.2. Підставою для проведення робіт з встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд є дозвіл (ордер) на проведення робіт з благоустрою, який видається за наявності дозволу на розміщення тимчасових споруд, виданого дозвільними органами в установленому порядку.

9.3. Порядок розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд.

9.3.1. Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд у місцях, визначених для проведення загальноселищних заходів та ярмарків, проводиться згідно з вимогами розпорядчих документів Гощанської селищної ради, в яких обов’язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодженню об’єктів благоустрою, зелених насаджень, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання біотуалетів.

9.3.2. Біля кожної малої архітектурної форми та тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також штучне покриття вдосконаленого типу завширшки:

– по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) – 2 м;

– з боку вітрини і службового входу – 1 м;

-з боку входу для покупців – 1,7 м.

У разі розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд на відстані більше 2 метрів від тротуару з тротуару до них повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,7 метра з врахуванням потреби для просування осіб з обмеженими можливостями.

9.3.3. Біля стаціонарних малих архітектурних форм та тимчасових споруд повинні бути встановлені не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів. Власник малої архітектурної форми та тимчасових споруд проводить заходи з озеленення та квіткового оформлення цієї території, а також забезпечує прибирання прилеглої території.

9.3.4. Власники (балансоутримувачі) зобов’язані проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду малої архітектурної форми та тимчасової споруди згідно з паспортом, затвердженим в установленому порядку.

9.3.5. Малі архітектурні форми та тимчасові споруди, які розміщені (встановлені або збудовані) без відповідної, оформленої в установленому порядку дозвільної документації, з відхиленням від проекту, вважаються самочинно розміщеними малими архітектурними формами, тимчасовими спорудами чи конструкціями, а використання земельної ділянки під ці споруди класифікується, як самовільне зайняття/захоплення землі. Вищезазначені об’єкти підлягають демонтажу за кошти особи, що здійснила встановлення. Якщо особа, що здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, не здійснила демонтаж у визначені приписом строки, демонтаж малих архітектурних форм та тимчасових споруд здійснюється в порядку, встановленому цими Правилами. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, не набуває права власності на них.

9.3.6. Забороняється розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у червоних лініях забудови, охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів, квітників тощо, крім випадків, прямо визначених Гощанської селищною радою.

9.4. Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій:

9.4.1. Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій, власники яких ухиляються від демонтажу (або власники яких не відомі), відновлення благоустрою на місці самовільного їх встановлення, здійснюється за кошти місцевого бюджету. Відшкодування завданих збитків здійснюється в установленому порядку.

9.4.2. Рішення про демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій приймається виконавчими органами Гощанської селищної ради.

9.4.3. Демонтаж здійснюється в наступному порядку:

При виявленні самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій, скликається комісія з представників виконавчих органів Гощанської селищної ради,  депутатського корпусу Гощанської селищної ради, Муніципальної поліції, органів національної поліції(за згодою), особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій (у разі її присутності), для їх огляду, про що складається акт. Акт обов’язково повинен містити опис малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро – та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень.

9.4.4. Після складання акта на демонтаж малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій, ці об’єкти опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис.

9.4.5. Демонтовані малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції видаються власнику, або його представнику після оплати ним збитків, понесених під час проведення демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій, відновлення порушеного благоустрою.

9.4.6. Особа, що самовільно встановила малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції несе відповідальність, встановлену чинним законодавством.

 

 1. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ (ОРДЕРІВ)

10.1. Порядок отримання дозволів (ордерів) на роботи з благоустрою /земляні роботи:

10.1.1. Дозвіл (ордер) на роботи з благоустрою/земляні роботи на період виконання: земляних, монтажних, інших робіт, пов’язаних з прокладанням, перекладанням, ремонтом, в тому числі ліквідацію аварій інженерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом будинків, транспортних магістралей, доріг, площ, інженерних вишукувань, благоустроєм та озелененням територій, надається на підставі письмового звернення замовника (забудовника), в якому повинні бути вказані адреса, назва та характеристика виконуваних робіт. До листа додається заявка установленої форми (інформація про виконавця робіт і замовника).

10.1.2. Виконавчі органи Гощанської селищної ради здійснюють видачу дозволів (ордерів) на роботи з благоустрою/земляні роботи, при виконанні земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів на території смт. Гоща (далі – дозвіл (ордер).

10.2. Подання документів на отримання дозволів (ордерів) на роботи з благоустрою/земляні роботи  при виконанні планових земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів:

10.2.1. Заявник звертається до виконавчих органів Гощанської селищної ради з заявкою встановленої форми.

10.2.2. До заявки додаються необхідні документи в залежності від виду робіт:

10.2.3. Заявка та документи опрацьовуються виконавчими органами Гощанської селищної ради та за результатами, не пізніше 5 робочих днів, видається вмотивована відмова або лист погоджень з переліком балансоутримувачів об’єктів благоустрою, інженерних мереж, будівель, споруд, з якими виконавець робіт повинен їх погодити у зазначений в ордері термін.

10.2.4. Перелік балансоутримувачів, які мають право погоджувати лист погоджень, визначається виконавчими органами Гощанської селищної ради.

10.2.5. Термін погодження не може перевищувати 1 місяця. В окремих випадках термін погодження може бути продовжено за повторним зверненням заявника.

В разі неподання погодженого листа погоджень у визначені терміни, заявнику надається відмова в отриманні дозволу (ордера).

10.2.6. Дозвіл (ордер) при виконанні земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів на території селища видається виконавчими органами Гощанської селищної ради в термін 5 робочих днів з моменту подання заявником усіх необхідних документів (включаючи лист погоджень).

10.2.7. Дозвіл (ордер) надається на кожен окремий об’єкт за умови відповідності наданої дозвільної та проектної документації вимогам чинного законодавства.

10.2.8. Термін дії дозволу (ордеру) визначається виконавчими органами Гощанської селищної ради.

10.2.9. На прокладання інженерних мереж поза будівельним майданчиком видаються дозволи (ордери) по кожній мережі за винятком, коли їх прокладання передбачено в одному технічному коридорі.

10.2.10. Види робіт, які не потребують оформлення дозволу (ордера), але потребують завчасного повідомлення та погодження виконавчими органами Гощанської селищної ради:

– встановлення квіткових ваз;

– встановлення огорожі на час проведення масових заходів;

– фарбування наземних пішохідних переходів, мостів;

– встановлення опор без розкриття траншей та обмеження руху;

– поточний ремонт у межах червоних ліній;

– роботи по поточному ремонту будівель, споруд без внесення конструктивних змін балансоутримувачами (покрівлі, відмостки та ін.);

– окремі види робіт, що проводяться спеціалізованими комунальними підприємствами /службами (посадка, посів, прополювання тощо).

10.3. Перелік документів, необхідних для отримання дозволу (ордеру):

10.3.1. Нове будівництво: 

– документ на право землекористування;

– дозвіл органу державного архітектурно-будівельного контролю;

– будгенплан, погоджений в установленому порядку;

– генплан благоустрою;

10.3.2. Реконструкція та капітальний ремонт будівель і споруд:

– документ на право власності або оренди будинку, споруди;

– дозвільна документація оформлена в установленому порядку на проведення робіт з:капітального ремонту;реконструкції;надбудови аттикових та мансардних поверхів;

– документ на право землекористування;

– дозвіл органу державного архітектурно-будівельного контролю;

– будгенплан, погоджений в установленому порядку;

10.3.3. Прокладання, реконструкція та ремонт інженерних мереж:

– план зовнішніх інженерних мереж, зареєстрований та погоджений виконавчих органах Гощанської селищної ради

– дозвіл на виконання робіт на інженерних мережах;

– графік виконання робіт.

10.3.4. Встановлення тимчасових споруд або малих архітектурних форм:

– дозвіл, виданий в установленому порядку на розміщення тимчасових споруд або малих архітектурних форм, попередньо погоджений виконавчими органами Гощанської селищної ради;

10.3.5. Встановлення лотків, виготовлених збірних конструкцій, які встановлюються без улаштування заглибленого фундаменту:

– дозвіл на розміщення тимчасових споруд, малих архітектурних форм;

10.3.6. Встановлення (монтаж) об’єктів зовнішньої реклами:

– дозвіл на розміщення рекламного засобу.

10.3.7. Знесення будівель і споруд:

– погоджений та затверджений в установленому порядку проект організації будівництва (ПОБ) або проект виконання робіт (ПВР), якими передбачаються знесення розміщених на ділянці забудови будівель і споруд;

– документ на право власності;

– акт відключення будівель і споруд від інженерних мереж;

– довідка балансоутримувача про відселення мешканців та організацій;

– розпорядчий документ, який дозволяє знесення будівель і споруд (у разі відсутності погодженого та затвердженого в установленому порядку ПОБ або ПВР, якими передбачається знесення цих будівель).

10.3.8. Встановлення тимчасових огорож (для утримання земельної ділянки в належному санітарному стані та її охорони):

– документ на право землекористування;

– топоплан в М 1:500 (при наявності);

10.3.9. Геологічні вишукування:

– рішення Гощанської селищної ради про надання земельної ділянки під вишукувальні роботи

– генплан в М 1:500 з нанесеними свердловинами, шурфами, погоджений виконавчими органами Гощанської селищної ради;

– завірена копія заявки.

10.3.10. Археологічні вишукування:

– рішення селищної ради про надання земельної ділянки для археологічних вишукувань;

– документ на право землекористування;

– завдання (угода) на проведення археологічних вишукувань;

– топоплан в М 1:500.

10.3.11. Влаштування пробних кущів паль:

– документ на право землекористування;

– генплан в М 1:500 з розміщенням пробних кущів паль;

– архітектурно – планувальне завдання;

– технічне завдання на випробування паль.

10.3.12. Благоустрій територій:

– проект благоустрою на топоплані в М 1:500, узгоджений в установленому порядку, погоджений із виконавчими органами Гощанської селищної ради;

– документ на право землекористування.

10.3.13. Транспортні розв’язки, пішохідні переходи:

– дозвіл органу державного архітектурно-будівельного контролю; 

– будгенплан, погоджений в установленому порядку.

10.3.14. Влаштування автостоянок, майданчиків тимчасового відстою автотранспорту без капітальної забудови:

– документ на право землекористування

– узгоджена проектна документація;

10.3.15. Перепланування приміщень (без влаштування окремих входів з вулиці) та влаштування балконів:

– документ на право власності або оренди;

– згода власника (при необхідності);

– узгоджена в установленому порядку проектна документація;

10.3.16. Перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу з вулиці:

– документ на право власності або оренди;

– згода власника (при необхідності);

– узгоджена в установленому порядку проектна документація;

– дозвіл органу державного архітектурно-будівельного контролю;

– будгенплан, погоджений в установленому порядку;

10.3.17. Складування будівельних матеріалів (конструкції, пісок, земля і т. п.):

– документ на право землекористування;

– схема складування;

– згода землекористувача;

– перелік будівельних матеріалів.

10.3.18. Інженерна підготовка території:

– документ на право землекористування;

– проектна документація;

10.3.19. Розчистка водоймищ:

– рішення селищної ради;

– проектна документація;

– перелік виконуваних робіт (календарний план робіт).

10.3.20. Укріплення фундаментів:

– документ на право власності або оренди;

– згода власника (при необхідності);

– топоплан в М 1:500 або схема з нанесенням меж виконання робіт;

– перелік виконуваних робіт.

10.3.21. Встановлення пересувних атракціонів:

– схема розміщення;

– період експлуатації в межах розміщення.

10.3.22. Інші види робіт, пов’язані з порушенням цілісності об’єктів/елементів благоустрою та його відновленням, визначаються виконавчими органамиГощанської селищної ради на підставі нормативно-правових актів, рішень селищної ради, виконавчого комітету.

10.3.23. При порушенні цілісності об’єктів/елементів благоустрою у зв’язку з виконанням робіт, виконавець цих робіт зобов’язаний розмістити на місці робіт інформацію про себе та про термін виконання робіт, викладену на інформаційному щиті встановленого зразка.

Зовнішній вигляд інформаційного засобу, його зміст визначається за єдиним зразком.

10.4. Отримання дозволів (ордерів) у разі виникнення аварій:

10.4.1. Отримання дозволів (ордерів) у разі виникнення аварій здійснюється на підставі заяви.

Відповідальність за своєчасне повідомлення та подачу документів для оформлення дозволу (ордера) – несе балансоутримувач (власник) мереж, споруд та інших об’єктів.

За несвоєчасне повідомлення, подачу документів балансоутримувач (власник) притягується до адміністративної відповідальності.

10.4.2. У разі виникнення аварії на інженерних мережах, спорудах власник або їх балансоутримувач зобов’язаний в цей же день проінформувати виконавчі органи Гощанської селищної ради, відповідні служби та негайно вжити заходів щодо її ліквідації.

10.4.3. Протягом години власник або балансоутримувач звертається до виконавчих органів Гощанської селищної ради з заявкою на отримання аварійного дозволу (ордера), надає до неї ситуаційну схему місця аварії та стислий опис самої аварії. Після цього протягом години власнику або балансоутримувачу надається дозвіл (ордер) на проведення аварійних робіт, який надає право на виконання всього переліку робіт, пов’язаних з ліквідацією аварії.

10.4.4. Виконавець робіт, на виконання вимог цих Правил, обов’язково, протягом доби, надає виконавчим органам Гощанської селищної ради дефектний акт та схему розкриття, а при наявності – проектну документацію.

У разі проведення робіт, пов’язаних із зайняттям або розкриттям проїзних частин і тротуарів, в обов’язковому порядку готується схема тимчасової організації дорожнього руху, яка погоджується відповідним органом національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

10.4.5. Після завершення аварійних робіт виконавець робіт зобов’язаний провести відновлення благоустрою в термін не більше п’яти робочих діб.

10.4.6. У дозвіл (ордер) обов’язково вноситься інформація про організації – балансоутримувачі існуючих інженерних мереж в межах місця аварії, яким виконавець робіт зобов’язаний повідомити про початок робіт та запросити їх на місце ліквідації аварії.

10.4.7. У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою у зв’язку з погодними умовами аварійний дозвіл (ордер) переводиться у плановий з визначенням терміну виконання робіт у період сприятливих погодних умов, а виконавець робіт проводить тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням по типу існуючого покриття в період сприятливих погодних умов.

10.4.8. У разі невідновлення благоустрою у визначені в аварійному дозволі (ордері) терміни виконавець робіт притягається до відповідальності, а аварійний ордер переводиться у плановий ордер на тимчасове порушення благоустрою з новими термінами відновлення благоустрою, про що виконавчі органи Гощанської селищної ради  інформують виконавця робіт.

10.4.9. Термін закриття дозволу (ордера) встановлюється до 5 діб після закінчення робіт по ліквідації аварії з обов’язковим його поверненням у виконавчі органи Гощанської селищної ради.

При цьому відповідальність за якість виконаних робіт та відновлення цілісності об’єктів/елементів порушеного благоустрою покладається на організацію – виконавця робіт.

10.4.10. Перед початком робіт власники інженерних мереж спільно з виконавчими органами Гощанської селищної ради, інших заінтересованих осіб, складають акт обстеження території з метою визначення стану об’єкту/елементів благоустрою.

10.4.11. Усі елементи благоустрою, інші об’єкти, які знаходяться в межах охоронних зон інженерних мереж та заважають експлуатації цих мереж, підлягають знесенню за першою вимогою відповідних експлуатаційних організацій за рахунок осіб, винних у самовільному розміщенні, або за рахунок місцевого бюджету.

10.4.12. Після ліквідації аварії відновлення твердого покриття з наступним відновленням озеленення та благоустрою здійснюється за рахунок власника, балансоутримувача об’єкта згідно з договорами та оплатою вартості робіт виконавцем робіт з подальшим закриттям дозволу (ордера).

10.4.13. При переведенні аварійного дозволу (ордера) в плановий в зв’язку з виявленням значних обсягів пошкоджень інженерних мереж плановий дозвіл (ордер) видається без вимоги нового проекту та без змін переліку погоджувальних організацій (за умови відсутності змін існуючого проекту).

10.4.14. У разі зміни або ліквідації (призупинення діяльності) генеральної підрядної організації замовник зобов’язаний переоформити дозвіл (ордер) на нового виконавця робіт.

10.4.15. Якщо роботи призупинені в зв’язку з відсутністю фінансування, дозвіл (ордер) за згодою замовника (забудовника) і підрядної організації переоформлюється (без права виконання робіт) на замовника (забудовника) для утримання території будівельного майданчика, тимчасової огорожі та прилеглої території в задовільному санітарно-технічному стані.

У разі невизначеного терміну відновлення фінансування об’єкт може бути законсервовано, а після надання до виконавчих органів Гощанської селищної ради затвердженого акта про консервацію об’єкта дозвіл (ордер) підлягає закриттю.

Відповідальність за санітарно-технічний стан об’єкта несе замовник (забудовник).

10.4.16. При коригуванні проектних рішень (у бік зменшення обсягів робіт) вносяться відповідні зміни у виданий дозвіл (ордер) за письмовим зверненням замовника (забудовника). При збільшенні обсягів робіт видається новий дозвіл (ордер).

10.4.17. Виконання робіт вважається самовільним, якщо дозвіл (ордер) не було завчасно продовжено в зв’язку з чим виникає відповідальність за самовільне будівництво.

10.5. Призупинення, проводження і закриття дозволів (ордерів)

10.5.1. Дія дозволу (ордера) може бути призупинена при:

– виконанні робіт з порушенням вимог затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних екологічних норм і правил;

– виявленні неповноти дозвільних документів відповідних організацій або фальсифікації документів; 

– виникненні під час виконання робіт загрози населенню та території;

– порушенні прав суміжних землекористувачів, а також інтересів фізичних та юридичних осіб, що охороняються чинним законодавством;

– виявленні порушень установленого порядку оформлення ордерів, тимчасового призупинення дозвільної документації, на підставі якої було видано ордер;

– невиконанні, недотриманні відповідних приписів щодо благоустрою виданих муніципальною поліцією, виконавчими органами Гощанської селищної ради, органом державного архітектурно-будівельного контролю.

У дозвіл (ордер) у разі його призупинення вноситься відповідна відмітка про дату та причини призупинення.

Відновлення дії дозволу (ордера) виконується на підставі письмового звернення підрядної організації до виконавчих органів Гощанської селищної ради з підтвердженням усунення порушень та гарантією дотримуватись порядку виконання робіт, встановленого цими Правилами.

Тимчасове призупинення дії дозволу (ордера) не є підставою до продовження (перенесення) терміну його дії.

10.5.2. Зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) застосовується в разі:

– виникнення непереборних при продовженні робіт загроз безпеці населенню та території;

– значних порушень затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних і екологічних норм та правил у частині забезпечення безпеки населення і територій, недотримання режиму охорони об’єктів культурної спадщини, природно-заповідного, водного фонду і т. п.;

– невиконання або несвоєчасного виконання виявлених порушень під час призупинення дії ордера;

– невиконання замовником (забудовником) обов’язків згідно з угодою (контрактом) на будівництво або рішення громадських слухань;

– виявлення грубих порушень установленого порядку оформлення ордерів, закінчення терміну дії дозвільної документації, на підставі якої видано ордер;

– значних порушень вимог забезпечення упорядкованого середовища життєдіяльності в період будівництва, які створюють загрозу безпеці населення і території, порушують режим безперервного інженерного забезпечення, транспортного і комунально-побутового забезпечення населення та прилеглих територій; 

У разі зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) власник повертає його до виконавчих органів Гощанської селищної ради.

Рішення про скасування або призупинення дії дозволу (ордера) приймають виконавчі органи Гощанської селищної ради, про що повідомляють в письмовій формі замовника (підрядника) та зацікавлені організації. 

10.5.3. Відповідальність за відновлення порушеного благоустрою та за утримання будівельного майданчика після зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) покладається на замовника (забудовника), який зобов’язаний вжити заходів для усунення причин, на підставі яких зупинено дію ордера.

Для відновлення робіт необхідно оформити в установленому порядку новий ордер.

10.5.4. Дозвіл (ордер) після закінчення терміну його дії повинен бути:

– подовжений – у разі необхідності подальшого виконання робіт на об’єкті після перевірки, з яких причин неможливо було виконати роботи у вказаний термін;

– закритий – у разі закінчення робіт на об’єкті, у тому числі з благоустрою, або коли роботи не розпочинались у зазначені терміни.

10.5.5. Для закриття дозволу (ордера) необхідно подати письмові підтвердження виконання робіт по відновленню порушеного благоустрою організаціями, причетними до питань благоустрою.

У разі відмови вказаних організацій надати ці підтвердження, рішення про закриття ордеру приймають виконавчі органи Гощанської селищної ради.

10.5.6. Після відновлення благоустрою та закриття дозволу (ордера) відповідними установами і організаціями ордер вважається закритим, а відповідальність за санітарно-технічний стан територій несе власник/балансоутримувач.

10.6. Контроль за виконанням робіт з відновлення благоустрою на об’єктах благоустрою здійснюється виконавчими органами Гощанської селищної ради, шляхом прийняття робіт.

Про прийняття робіт з поновлення благоустрою після його відновлення складається акт обстеження про відновлення благоустрою в двох примірниках (один – для Гощанської селищної ради, другий – для суб’єкта господарювання, який отримував ордер на роботи з благоустрою).

 

 1. ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ НА ПІДЗЕМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖАХ, СПОРУДАХ, НАДЗЕМНОМУ ІНЖЕНЕРНОМУ ОБЛАДНАННІ ТА З БЛАГОУСТРОЮ НА БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКАХ.

11.1. Порядок виконання робіт:

11.1.1. Прокладання інженерних мереж і будівництво підземних споруд може здійснюватись відкритим та закритим способом.

Доцільність того чи іншого способу визначається в кожному окремому випадку в складі проектно-кошторисної документації з урахуванням місцевих умов за погодженням з зацікавленими організаціями.

Прокладання підземних комунікацій і будівництво підземних споруд у центральній частині селища, на центральних вулицях і площах з удосконаленим дорожнім покриттям та інтенсивним рухом транспорту здійснюється, як правило, закритим способом, а в разі технічної неможливості проведення робіт виконується після прийняття окремого розпорядження щодо погодження виконання робіт відповідним способом у зазначені терміни, що визначені в проекті виконання робіт.

11.1.2. Виконання будівельних робіт дозволяється після проведення підготовчих робіт по забезпеченню максимального збереження існуючого інженерного обладнання, споруд, покриття доріг та тротуарів, зелених насаджень на підставі затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

11.1.3. Реконструкція діючих та прокладання нових підземних комунікацій, як правило, проводяться одночасно з реконструкцією шляхово-транспортних та гідротехнічних споруд, а також при інших роботах по благоустрою територій.

Комплексний благоустрій територій виконується тільки після завершення підземних робіт.

11.1.4. Організації, що виконують будівництво та експлуатацію інженерних мереж і підземних споруд під проїздами та тротуарами, в обов’язковому порядку забезпечують розміщення новозбудованих оглядових колодязів і ківерів на одному рівні з дорожнім покриттям.

Перекоси, просідання новозбудованих люків оглядових колодязів і ківерів більше 1 см не допускаються. Люки встановлюються тільки з запірними пристроями.

Експлуатаційні організації кожного року зобов’язані замінювати не менше 1-го відсотка цегляних оглядових колодязів на залізобетонні зі встановленням залізобетонних плит під люки.

11.1.5. Пустоти, які виникають після ліквідації підземних споруд під проїжджою частиною вулиць, проїздів і тротуарів з удосконаленим покриттям, необхідно заповнювати сумішами, зазначеними в проекті. При високій вартості робіт по видаленню підземних споруд або за інших причин, вони можуть бути залишені в землі при умові звільнення споруд від продуктів, що транспортувались, демонтажу колодязів на глибину не менше 1,5 м та ретельного заповнення всіх пустот.

Кінці кабельних ліній при ліквідації повинні бути закупорені, газопроводи продуті повітрям, нафтопроводи, мазутопроводи пропарені, а їх кінці заварені.

11.1.6. Роботи по реконструкції діючих теплових мереж та підключення до існуючих теплових мереж, що пов’язані з припиненням теплопостачання, виконуються з 15 квітня до 15 жовтня.

В опалювальний сезон ці роботи можуть виконуватись тільки на підставі окремого розпорядження з організацією виконання робіт у три зміни без припинення теплопостачання споживачів.

11.1.7. Право на виконання земляних та монтажних робіт на підземних інженерних мережах, наземному інженерному обладнанні наступає тільки після отримання дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою.

11.1.8. До виконання робіт з прокладання мереж у зоні існуючого благоустрою можуть бути допущені будівельні організації, які мають ліцензію на виконання відповідних відновлювальних робіт.

11.1.9. Забороняється підключення до інженерних мереж будь-яких об’єктів будівництва (реконструкції) без затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації та без ордера на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв’язку з виконанням земляних робіт.

11.1.10. Відновлення покриття проїзної частини, тротуарів і газонів після завершення робіт з прокладання інженерних мереж або заміни дільниці мережі, або тимчасового їх використання для облаштування будівельного майданчика, виконується на підставі протоколу ущільнень, за типом існуючих на всю ширину та довжину в межах розкриття або зайняття проїзної частини з відновленням у повному обсязі дорожньої розмітки та приведення організації дорожнього руху у відповідність до затвердженої постійної схеми за рахунок замовника (контроль за якістю та повнотою таких робіт покладається на виконавчі органи Гощанської селищної ради).

11.1.11. Власники або експлуатуючі організації інженерних мереж та шляхово-транспортних споруд при погодженні проектно-дозвільної документації на прокладання інженерних мереж в обов’язковому порядку зазначають перелік підприємств, установ та організацій, які отримали технічні умови на проектування на даній ділянці вулиці, площі і т. п., та не виконали роботи, з метою організації одночасного їх прокладання та відновлення благоустрою.

11.1.12. У разі, якщо в межі забудови підпадають інженерні мережі та споруди на них, які відносяться до комунальної власності територіальної громади селища, для отримання дозволу на початок робіт забудовник повинен надати висновок балансоутримувача мереж та дозвіл селищної ради на демонтаж, перенесення комунального майна. Для чого забудовник звертається до виконавчих органів Гощанської селищної ради, які готують відповідні документи на сесію селищної ради.

11.1.13. З метою зменшення розкриття проїжджих частин вулиць, магістралей і та інше при проектуванні, реконструкції, будівництві нових вулиць, магістралей, підземних споруд, площ необхідно передбачати, у відповідності із розрахунковими схемами підземних інженерних мереж, споруд, за погодженням з відповідними експлуатаційними організаціями, закладання на перетині вулиць (проїздів) необхідної кількості каналів і футлярів з камерами для прокладання вказаних підземних мереж або передбачити їх прокладання в місцях, які виключають розкриття проїжджих частин, поверхні над існуючими підземними спорудами, та влаштування на тротуарах біля бортових каменів маячкових бетонних плит на кінцях резервних каналів або передбачати прокладання інженерних мереж у прохідних колекторах.

11.1.14. Після проведення будівництва, реконструкції або капітального ремонту шляхового покриття забороняється будь-яке (крім аварійного) розкриття проїжджої частини протягом 5 років, а тротуарів – протягом 3-х років.

11.1.15. Відповідно до статті 16 Закону України “Про транспорт” переобладнання інженерних комунікацій, розташованих у межах червоних ліній вулиць, пов’язане з реконструкцією та ремонтом міських шляхів, мостів та шляхопроводів, здійснюється організаціями, що їх експлуатують, за власний рахунок чи за рахунок бюджетних коштів та за рахунок коштів, використання яких не суперечить чинному законодавству України.

11.1.16. Прокладання та перекладання підземних споруд мають виконуватись до початку робіт з будівництва доріг, проведення благоустрою та озеленення.

11.1.17. Забороняється виконувати капітальний ремонт шляхів до прокладання, перекладання та ремонту підземних споруд, якщо виконання останніх передбачено проектом.

11.1.18. Організації, що виконують роботи з поточного і капітального ремонту шляхів, пов’язані із змінами відміток проїжджої частини, зобов’язані під наглядом представників відповідних експлуатаційних служб встановлювати люки камер та колодязів підземних споруд і ківерів на одному рівні з проїжджою частиною. Основа під люки та ківери має бути виконана з бетону або залізобетону з маркою бетону по морозостійкості не менше F200. (технологія сучасного виконання в галузі люкового господарства) (застарілий варіант, коли виконання основи із цегли або асфальтобетону у межах проїжджої частини і тротуарів вулиць – заборонено).

11.1.19. Будівельна чи ремонтна організації повинні не пізніше, як за 5 діб до початку робіт сповістити замовника і відповідні експлуатаційні підрозділи:

– про термін виконання робіт з ремонту шляхів, прокладанню підземних споруд, розкриттю та засипанню шурфів;

– про необхідність прийняття закінчених робіт;

– про готовність до проведення технічних випробувань та прийняття споруд в експлуатацію.

11.1.20. Кожне місце розкриття на проїжджій частині у відповідності з проектом виконання робіт, узгодженим з зацікавленими організаціями і відповідними органами національної поліції, огороджується тимчасовим щитовим огородженням висотою 1,2 м, встановлюються тимчасові дорожні знаки узгодженої схеми відповідно до вимог Держстандарту України та червоні ліхтарі в темний час доби.

В умовах інтенсивного руху селищного транспорту і пішоходів до виконання робіт дозволяється приступати лише після встановлення огорожі, обладнання місць проведення робіт засобами застереження, тимчасовими знаками з визначенням напрямків об’їзду перешкод.

Розкриття траншей і котлованів у таких випадках виконується, як правило, з вертикальними стінками, їх кріпленням, що мінімально обмежує рух транспорту, пішоходів і забезпечує збереження розміщених безпосередньо поблизу будівель і споруд.

На побутових приміщеннях, щитах огорож, механізмах, кабельних котушках і т. п. мають бути позначки організацій, яким вони належать, та номери їх телефонів.

Забороняється складування будівельних матеріалів та ґрунту, а також вивантажування та завантажування їх на проїжджих частинах, тротуарах, газонах за межами будівельного майданчика.

11.1.21. Ґрунт, будівельні матеріали та конструкції допускається складувати у межах огородженої території або в місцях, передбачених проектом виконання робіт. Складування громіздких, великомірних конструкцій та деталей за межами будівельних майданчиків має виконуватися в місцях, передбачених проектом виконання робіт, як правило, не раніше ніж за 24 години до початку їх монтажу. Завезення їх раніше зазначеного терміну може здійснюватися після узгодження з виконавчими органами Гощанської селищної ради.

11.1.22. Розібране асфальтобетонне покриття має бути видалене для його перероблення, а бруківка, бортовий камінь, щебінь – складуватися окремо (у межах огородженої території), без змішування їх з ґрунтом, та зберігатись до закінчення робіт з метою використання їх при відновленні покриття.

11.1.23. У межах охоронних зон інженерних мереж забороняється:

11.1.23.1. Споруджувати житлові, громадські та дачні будинки, розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції, склади пально-мастильних матеріалів;

11.1.23.2. Будувати гаражі та автостоянки, автомобільні дороги V категорії та залізниці;

11.1.23.3. Розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи з масовим скупченням людей;

11.1.23.4. Будувати огорожі для відокремлення приватних земельних ділянок;

11.1.23.5. Складувати матеріали і конструкції;

11.1.23.6. Влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

11.1.23.7. Влаштувати переїзди і переходи через зовнішні трубопроводи;

11.1.24. Роботи по відновленню шляхового покриття при поперечному розкритті виконуються без затримок після засипки піском траншей і котлованів і мають завершуватись на вулицях, тротуарах, скверах, бульварах, у парках та місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів в 1-денний термін, в інших місцях – у межах 2 діб, що передбачається проектом виконання робіт, після отримання відповідних висновків лабораторних іспитів на відповідність нормативним вимогам коефіцієнта ущільнення ґрунту в траншеї.

Відновлення шляхового покриття та благоустрою має виконуватись лише при наявності тимчасового огородження.

Відновлений благоустрій територій приймається від будівельних (ремонтних) організацій за актом представниками відповідних служб експлуатації та виконавчими органами Гощанської селищної ради.

11.1.25. Організації, що виконують роботи по прокладанню, реконструкції інженерних комунікацій і підземних споруд, несуть відповідальність за якість засипання траншей піском, ущільнення, влаштування основи проїзних частин, тротуарів, відновлення зелених зон і у випадку виникнення їх просідання протягом року зобов’язані ліквідувати брак за першою вимогою виконавчих органів Гощанської селищної ради, балансоутримувачів, контролюючих органів.

Фактичний обсяг робіт та витрат по ліквідації браку визначається на підставі тристороннього акта, одним із учасників підписання якого має бути уповноважена особа виконавчого органу Гощанської селищної ради.

Уникання участі в комісійному обстеженні або підписанні акта не звільняє організацію, на яку був оформлений дозвіл (ордер), від відповідальності.

11.1.26. Керівники організацій та посадові особи, відповідальні за виконання робіт по прокладанню та реконструкції підземних споруд, зобов’язані:

11.1.26.1 Систематично проводити огляд стану огорожі будівельного майданчика на відповідність проекту, укріплення траншей, сходин і інших елементів, своєчасно вживати заходів по вивезенню ґрунту, розібраних асфальтобетонних покриттів, прибирання сміття та невикористаних матеріалів, які повинні бути вивезені в дводенний строк після закінчення робіт;

11.1.26.2. Вживати заходів щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами сипучих матеріалів і розчинів, засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами;

11.1.26.3. У складі проектів організації будівництва (ПОБ) та виконання робіт (ПВР) обов’язковим є розділ по облаштуванню та експлуатації пунктів очистки коліс з детальним описом конструкцій, які застосовуються, розрахунком необхідної потужності, продуктивності та конкретним підбором рекомендованого обладнання, з прив’язкою до діючих мереж та комунікацій. При прив’язці, за можливістю, використовувати мобільні інвентарно-блочні пости очистки коліс заводського виготовлення вітчизняних виробників зі зворотним водопостачанням та механічною очисткою стічних вод.

У пояснювальній записці давати необхідні обґрунтування і техніко-економічні показники з вибраного варіанту пункту очистки коліс, описання технологічного процесу очистки від подачі транспортного засобу до його виходу з уточненням заходів з утилізації відходів;

11.1.26.4. Влаштовувати в траншеях і котлованах на проїжджій частині вулиць монолітний бетонний шар товщиною 15 см із бетону класу не нижче В 7,5 по поверхні ущільненого піску (ґрунту) під проектну конструкцію дорожнього одягу;

11.1.26.5. Забезпечувати поверхневий водовідвід з території будівельного майданчика.

11.1.27. Замовник при здійсненні технічного нагляду за будівництвом підземних споруд повинен:

11.1.27.1. Періодично виконувати контрольно-геодезичну зйомку відповідності проекту об’єктів, що будуються;

11.1.27.2. Перевіряти відповідність виконавчих креслень проекту та приймати участь у проведенні технічних іспитів і прийомі виконаних прихованих робіт.

11.1.28. Виконавчі топографічні зйомки і оформлені виконавчі креслення на збудовані підземні споруди повинні відповідати державним будівельним нормам.

11.1.29. Виконавчі креслення по підземних спорудах виконуються в необхідній кількості будівельними організаціями в процесі будівництва.

У виконавчих кресленнях повинні бути відображені всі роботи, виконані при прокладанні нових та ліквідації виключених з роботи підземних споруд.

Один примірник виконавчих креслень до оформлення акта передачі підземних споруд в експлуатацію, але не пізніше 20 днів після закінчення будівництва, здається в виконавчий орган Гощанської селищної ради, один примірник – замовнику, інші примірники – відповідним експлуатаційним організаціям.

На виконавчих кресленнях повинні бути підписи відповідальної особи будівельної організації і замовника, вказані номер і дата узгодження проекту з виконавчими органами Гощанської селищної ради, узгодження змін, якщо вони були внесені до проекту, номер ордера та дата його закриття.

У разі виявлення порушень вимог щодо проведення виконавцем робіт на підземних інженерних мережах, спорудах, надземному інженерному обладнанні та з благоустрою на будівельних майданчиках, усунення цих порушень здійснюють спеціалізовані підприємства комунальної власності з подальшим стягненням відшкодувань (економічно-обгрунтованих витрат) на виявлення та ліквідацію цього порушення.

11.2. Вимоги щодо облаштування та утримання будівельних майданчиків та місць проведення робіт:

11.2.1. Не пізніше ніж за сім днів до початку робіт по підготовці ділянки будівництва та прилеглої до неї території забудовник (замовник) зобов’язаний встановити на межі ділянки будівництва стенд, доступний для огляду, з інформацією про проект будівництва, реконструкції, про заходи для благоустрою та обслуговування прилеглої території в період будівництва, про дозвіл на будівництво, замовника та виконавця (підрядника) робіт, початок та закінчення робіт, про уповноважені органи, до котрих необхідно звертатися з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту тощо.

11.2.2. До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик у відповідності з проектами організації будівництва та виконання робіт.

11.2.3. Тимчасові огорожі будівельних майданчиків та місць розкриття ґрунту, твердого покриття доріг, тротуарів, майданчиків, повинні відповідати сучасним вимогам до матеріалів та конструкцій, мати охайний зовнішній вигляд: вичищені від сміття, промиті, не мати отворів, пошкоджених ділянок, задирів, виривів матеріалу, відхилень від вертикалі, сторонніх написів, наклейок, об’яв.

Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані фарбами, стійкими до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні – відремонтовані та пофарбовані заново.

У разі відсутності відповідної огорожі, ці роботи виконуються зусиллями комунальних підприємств/служб, з нарахуванням відновної вартості благоустрою.

11.2.4. При проведенні робіт на проїзній частині магістралей та вулиць в якості огорожі використовуються дорожні блоки із полімерних матеріалів.

Організації, які виконують роботи на проїзній частині магістралей та вулиць, повинні укомплектувати місця проведення робіт необхідними технічними засобами безпеки дорожнього руху: дорожніми знаками з покращеними світлотехнічними характеристиками, імпульсними сигнальними стрілками, ліхтарями, спеціальною уніформою зі світловідбиваючими вставками для дорожніх робітників та маячками помаранчевого кольору для дорожньої техніки.

Без наявності вказаних засобів робота людей на проїзній частині забороняється.

Номенклатура, кількість та місце розташування дорожніх знаків визначаються, виходячи з характеру робіт, які виконуються, і повинні відповідати затвердженим схемам, які погоджуються з органами національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

11.2.5. З метою забезпечення безпеки пішоходів у місцях близького розміщення об’єктів, на яких виконуються роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту тощо, з боку пішохідної зони над огорожею встановлюються захисні козирки, а на тротуарі – настил для пішоходів, облаштований перилами зі сторони, де рухаються автотранспортні засоби.

11.2.6. Навісні декоративно-сітчасті огорожі для фасадів будівель і споруд виконуються із сіток, які спеціально передбачені для цих цілей, а також інших видів сіток, придатних за своїми декоративними, пожежобезпечними якостями та міцністю, які зберігають свої якості не менше одного року.

Рекомендований колір сітчастої огорожі: зелений, голубий, світло-жовтий або світло-сірий.

11.2.7. Огорожі із сіток навішуються на спеціально виготовлені для цього кріплення на фасаді будівель або на конструкцію монтажних лісів при їх наявності. Сітка натягується та закріплюється по всій поверхні для придання їй стійкості. Не допускається наявність значних викривлень та провисань, які надають поверхні огородження неохайний вигляд.

11.2.8. На огородженнях будівельних майданчиків або навісних декоративно-сітчастих огородженнях, на фасаді будівель можливе розміщення реклами, соціальних плакатів, художнього оформлення або іншої інформації погоджене з виконавчим органом Гощанської селищної ради. При цьому розміщення комерційної реклами та інформації проводиться за наявності оформленого в установленому порядку дозволу.

11.3. Керівники, уповноважені посадові особи будівельних організацій зобов’язані:

11.3.1. Забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари, для чого обладнати виїзди з будмайданчиків твердим покриттям. Організовувати ручну очистку, мийку транспортних засобів при виїзді. При винесенні з території об’єкта бруду, ґрунту терміново його прибирати.

11.3.2. Вживати заходів щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на вулично-шляхову мережу сипучих матеріалів та розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем.

11.3.3. Не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних, ремонтно-будівельних майданчиках та прилеглих територіях, забезпечувати виконання заходів по недопущенню пилоутворення на територіях об’єктів.

11.3.4. Не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати зелені насадження, не затемнювати вікна житлових приміщень будівельними матеріалами.

11.3.5. Вивозити будівельне сміття з будівельних майданчиків не менше одного разу на тиждень.

11.4. Прийняття в експлуатацію закінчених робіт на інженерних мережах і спорудах:

11.4.1. Прийняття в експлуатацію інженерних мереж і споруд після завершення робіт виконується у відповідності з чинними нормативними документами.

11.4.2. Організаціям, які експлуатують інженерні мережі і споруди, забороняється приймати їх в експлуатацію або на свій баланс без закритого ордера та акта виконання робіт, підписаного уповноваженою особою виконавчого органу Гощанської селищної ради.

11.4.3. Введення в дію об’єктів, завершених будівництвом і не прийнятих в експлуатацію, забороняється. Матеріальні збитки, які пов’язані з руйнуванням цих об’єктів та незареєстрованих мереж і споруд при будівництві, відшкодовуються за рахунок власника.

 

 1. ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

12.1. Порядок організації та функціонування платних місць для паркування транспортних засобів на території селищаздійснюється відповідно до рішення селищної ради про затвердження положення про порядок організації, функціонування та експлуатації місць паркування автотранспорту і справляння збору за паркову на території селища.

12.2. Формування та ведення реєстру стоянок таксі, розроблення паспортів на них, забезпечення дотримання вимог санітарного та екологічного законодавства, цих Правил, покладається на спеціалізовані комунальні підприємства/служби.

12.3. Порядок формування та ведення реєстру таксомоторних стоянок:

12.3.1. Для забезпечення обслуговування населення послугами таксі, з метою усунення недобросовісної конкуренції та можливих конфліктів, поповнення селищного бюджету формується мережа таксомоторних стоянок (машиномісць) у смт. Гоща.

12.3.2. За кожною стоянкою визначається оптимальна кількість стояночних місць (машиномісць).

12.3.3. Таксомоторні стоянки облаштовують відповідним дорожнім знаком «Місце зупинки таксі» та дорожніми розмітками згідно «Правил дорожнього руху».

12.3.4. Договір з автомобільним перевізником на право користування таксомоторної стоянки укладається на підставі письмової заяви юридичної чи фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, які мають відповідні документи на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобілями таксі. Отримувати та використовувати стоянки таксі (машиномісця) дозволяється тільки ліцензованим перевізникам.

12.3.5. Організація та контроль за використанням стоянки таксі (машиномісць) проводиться спеціалізованими комунальними підприємствами/службами Гощанської селищної ради.

12.3.6. Інші види транспорту не мають права здійснювати стоянку на місці розташування стоянки таксі.

12.3.7. Відстань між таксомоторними стоянками визначається індивідуально і залежить від зони розташування і правил дорожнього руху.

12.4. Паркування автотранспортних засобів категорично забороняється на газонах та на тротуарах.

 

 1. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ

13.1. Контроль за дотриманням Правил покладається на виконавчі органи Гощанської селищної ради, відділи національної поліції, Муніципальну поліцію Гощанської селищної ради та на інші уповноважені особи, затвердженні рішенням виконавчого комітету Гощанської селищної ради.

13.2. Виконавчі органи Гощанської селищної ради скликають в установленому порядку наради з питань благоустрою, погоджують плани заходів та вимагають звіти (інформацію з окремих питань благоустрою) про виконані роботи, направляють Гощанському селищному голові, заступникам селищного голови інформацію про недоліки в сфері благоустрою та пропозиції щодо їх усунення у відповідних галузях, підконтрольних відповідно до розподілу повноважень між селищним головою та його заступниками.

13.3. Повноваження уповноважених осіб щодо здійснення контролю за виконанням Правил:

13.3.1. Виконавчі органи Гощанської селищної ради, працівники Муніципальної дружини, житлово-експлуатаційних підприємств мають право залучати спеціалістів структурних підрозділів виконавчих органів Гощанської селищної ради, комунальних підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань у сфері благоустрою території селища, вносити приписи з вимогою усунення порушень Закону України “Про благоустрій населених пунктів” і цих Правил, складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Здійснювати координацію діяльності державних контролюючих органів щодо дотримання на території селищ авимог санітарного, екологічного законодавства та цих Правил.

13.3.2. Уповноважені особи виконавчих органів Гощанської селищної ради мають право контролювати стан утримання житлових будинків та прибудинкових територій за наступними напрямками:

13.3.2.1. Стан санітарного утримання та ремонту сходових кліток і під’їздів;

13.3.2.2. Переобладнання та перепланування житлових будинків, жилих приміщень, балконів і лоджій, використання їх не за призначенням;

13.3.2.3. Стан утримання та ремонту фасадів, цоколів, будинкових покажчиків та покажчиків вулиць;

13.3.2.4. Стан утримання та ремонту покрівель;

13.3.2.5. Стан освітлення входів та місць загального користування житлових будинків та прибудинкових територій;

13.3.2.6. Стан утримання та ремонту входів та виходів;

13.3.2.7. Стан утримання та ремонту твердого покриття прибудинкових територій;

13.3.2.8. Стан утримання та ремонту малих архітектурних форм та куточків відпочинку;

13.3.2.9. Стан утримання та ремонту сміттєзбірників (урни, контейнери) та контейнерних майданчиків;

13.3.2.10. Стан утримання та ремонту зливостоків і дренажів;

13.3.2.11. Стан утримання та ремонту дитячих, спортивних і господарчих майданчиків;

13.3.2.12. Стан утримання та ремонту пандусів та спеціальних місць для паркування автомобілів інвалідів, як категорії осіб з обмеженими можливостями;

13.3.2.13. Стан утримання та експлуатації зелених насаджень;

13.3.2.14. Випалювання сухої рослинності, її залишків та інших відходів;

13.3.2.15. Стан утримання інженерних мереж і споруд, відкосів та схилів і підпірних стінок;

13.3.2.16. Стан утримання і прибирання прибудинкових територій та порушення графіків вивезення твердих, великогабаритних, рідких побутових, ремонтних, відходів;

13.3.2.17. За фактами порушень вимог Правил утримання тварин у смт. Гоща;

та вносити приписи з вимогою усунення порушень Закону України “Про благоустрій населених пунктів” і цих Правил, складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

13.4. Громадські інспектори благоустрою селища:

13.4.1. Громадські інспектори з благоустрою селища діють на основі окремого положення.

13.4.2. Беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавчих актів у сфері благоустрою та цих Правил.

13.4.3. Проводять перевірки і складають протоколи про адміністративні правопорушення щодо порушень вимог законодавчих актів у сфері благоустрою та цих Правил і подають їх органам, уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у цій сфері.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ.

14.1. До відповідальності за порушення у сфері благоустрою притягуються особи, винні у порушенні цих Правил.

14.2. Обов’язки та повноваження уповноваженої особи:

14.2.1. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, уповноважена контролююча особа контролюючого органу зобов’язана скласти та видати офіційний документ – припис, який є обов’язковим для виконання в термін до трьох діб особами, які є відповідальними за утримання об’єктів благоустрою.

У приписі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою території.

Припис підписується особою, яка його склала, і особою, на яку він складений.

У разі відмови особи отримати припис в графі “Припис одержав” робиться про це запис.

14.2.2. Уповноважена особа (відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення), яка під час перевірки об’єкта благоустрою виявила порушення вимог цих Правил, зобов’язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу правопорушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення правопорушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

При складанні протоколу правопорушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

14.2.3. Після складення протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до адміністративної комісії за місцем проживання особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

14.2.4. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у встановленому порядку.

14.2.5. У разі виявлення самовільно встановлених елементів благоустрою, його власнику вноситься припис з вимогою усунення порушень шляхом проведення демонтажу у триденний термін.

14.2.6. У разі необхідності та з метою забезпечення громадського порядку під час проведення демонтажу, особа, яка здійснює цей вид робіт, звертається до правоохоронних органів, Муніципальної поліції, які відповідно до своїх обов’язків:

– надають у межах наданих ім. повноважень допомогу представникам державних органів у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;

– встановлюють особу правопорушника; 

– проводять затримання особи, яка чинить опір;

14.2.7. У разі протидії проведенню робіт з демонтажу елементів благоустрою або примусового переміщення автотранспортних засобів чи конструкцій і споруд невизначеного походження і найменування, винні особи притягуються до адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

14.2.8. У випадках не встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, складається акт по факту цього порушення. Уповноважена особа, яка виявила порушення, здійснює заходи щодо встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, шляхом направлення запитів до правоохоронних органів та готує подання на виконавчі органи Гощанської селищної ради для обрахування розміру нанесених збитків комунальному майну.

 

 1. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ОБ’ЄКТАМ БЛАГОУСТРОЮ.

15.1. Відшкодування шкоди заподіяної об’єктам благоустрою проводиться на основі економічно обґрунтованих розрахунків згідно чинного законодавства.

Секретар селищної ради Д.Ткачук

 

Поділитися:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

Залишити відповідь