A A A K K K
для людей із порушенням зору
Гощанська громада
Рівненська область, Рівненський район

Офіційне інтернет – представництво Гощанської селищної ради

Гощанське бюро правової допомоги інформує

Дата: 24.05.2021 08:49
Кількість переглядів: 302

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ.

 

Оскільки, від моменту прийняття Закону України « Про запобігання та протидію домашньому насильству» (далі - Закон) від 07.12.2017 № 2229-VIII пройшло вже більше трьох років поняття домашнього насильства та протидія йому, шляхом встановлення відповідних заходів відповідно до Закону стосовно обмеження прав кривдника, вже неодноразово обговорювалося та в цілому зрозуміле суспільству, компетенція щодо виконання обов’язків між суб’єктами – державними органами по протидії та запобіганню домашньому насильству - розмежована, а також напрацьована відповідна судова практика про притягнення винних осіб (кривдників) до відповідальності, однак дане явище продовжує виникати в українському суспільстві, що ганебно позначається на нашій державі як суб’єкті міжнародного права на світовій арені.

Тому, слід узагальнити та ще раз роз’яснити положення Закону, « Про запобігання та протидію домашньому насильству» (далі - Закон) . Крім того, доцільно нагадати, що не лише  даний Закон встановлює методи та засоби боротьби протидії домашньому насильству, а інші нормативно-підзаконні акти, до них слід віднести Постанову Кабінету міністрів України від 22 серпня 2018 року, якою затверджено Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Даний підзаконний акт більш ґрунтовніше та більш поглиблено дає розуміння запобіганню та боротьби з даним явищем – домашнім насильством, з точки зору дотримання самої процедури виконання такої боротьби.

Тому розглянемо основні поняття. Так, відповідно до чинного законодавства, запобігання домашньому насильству - це система заходів, що здійснюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та спрямовані на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються. Кривдник - особа, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі. Особа, яка постраждала від домашнього насильства - особа, яка зазнала домашнього насильства у будь-якій формі. Оцінка ризиків - оцінювання вірогідності продовження чи повторного вчинення домашнього насильства, настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а також смерті постраждалої особи. Профілактичний облік - здійснення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України організаційно-практичних заходів щодо контролю за поведінкою кривдника з метою недопущення повторного вчинення домашнього насильства, за дотриманням ним тимчасових обмежень його прав та виконанням обов’язків, покладених на нього у зв’язку із вчиненням домашнього насильства.

Уваги заслуговують  основні завдання у сфері запобігання домашньому насильству, до яких можна віднести: 1) визначення стану, причин і передумов поширення домашнього насильства; 2) підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства; 3) сприяння розумінню суспільством природи домашнього насильства, його непропорційного впливу на жінок і чоловіків, зокрема на осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку; 4) формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед постраждалих дітей, усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини; 5) викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються; 6) заохочення всіх членів суспільства, насамперед чоловіків і хлопців, до активного сприяння запобіганню домашньому насильству.

Не менш цікавого значення викликає також спектр прав постраждалої особи. Серед таких прав визначено наступні : звернення особисто або через свого представника до суб’єктів; отримання від суб’єктів повної та вичерпної інформації про її права, соціальні послуги, медичну, соціальну, психологічну допомогу, якими вона (особа) може скористатися; безоплатне отримання відповідно до законодавства соціальних послуг, медичної, соціальної та психологічної допомоги відповідно до її потреб; безоплатну правову допомогу у порядку, встановленому Законом України “ Про безоплатну правову допомогу ”; дотримання конфіденційності інформації особистого характеру, яка стала відома суб’єктам під час роботи з постраждалою особою, та захист персональних даних; вибір фахівця залежно від статі (за можливості); звернення до правоохоронних органів і суду з метою притягнення кривдників до відповідальності, застосування до них спеціальних заходів щодо протидії насильству.

До спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству належать:

ТЕРМІНОВИЙ ЗАБОРОННИЙ ПРИПИС – виноситься стосовно кривдника уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства та може містити такі заходи:

 • зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;
 • заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи;
 • заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

            Працівники уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України можуть у встановленому законом порядку застосовувати поліцейські заходи примусу для виселення з житлового приміщення кривдника, якщо терміновий заборонний припис передбачає зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи, а кривдник відмовляється добровільно його залишити. Терміновий заборонний припис виноситься за заявою постраждалої особи, а також за власною ініціативою працівником уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України за результатами оцінки ризиків. Терміновий заборонний припис виноситься строком до 10 діб.

ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ПРИПИС – це право звернутися до суду із заявою про видачу такого припису стосовно кривдника. Право на застосування такий захід мають:1) постраждала особа або її представник; 2) у разі вчинення домашнього насильства стосовно дитини - батьки або інші законні представники дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, а також орган опіки та піклування; 3) у разі вчинення домашнього насильства стосовно недієздатної особи - опікун, орган опіки та піклування.

            Основними заходами. Які може містити даний вид обмеження є :

 •  заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;
 •  усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;
 • обмеження спілкування з постраждалою дитиною;
 • заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою
 • заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;
 • заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб. 

            Обмежувальний припис видається на строк від одного до шести місяців.

            Про видачу обмежувального припису кривднику суддя у встановлений законом строк інформує уповноважені підрозділи органів Національної поліції України за місцем проживання (перебування) постраждалої особи для взяття кривдника на профілактичний облік, а також районні, районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад за місцем проживання (перебування) постраждалої особи. Обмежувальний припис не може містити заходів, що обмежують право проживання чи перебування кривдника у місці свого постійного проживання (перебування), якщо кривдником є особа, яка не досягла вісімнадцятирічного віку на день видачі такого припису. Порядок видачі судом обмежувального припису визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

ВЗЯТТЯ НА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ОБЛІК КРИВДНИКІВ. Уповноважений підрозділ органу Національної поліції України бере на профілактичний облік кривдника з моменту виявлення факту вчинення ним домашнього насильства на встановлений законодавством строк і проводить з ним профілактичну роботу. Зняття кривдника з профілактичного обліку здійснюється уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України, який взяв його на профілактичний облік, автоматично після завершення встановленого строку, якщо інше не передбачено законодавством.

НАПРВАЛЕННЯ КРИВДНИКІВ НА ПРОХОДЕННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ. Суб’єктами, відповідальними за виконання програм для кривдників, є місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Суб’єкт, відповідальний за виконання програм для кривдників, організовує та забезпечує проходження кривдниками таких програм. Виконання програм для кривдників забезпечують фахівці, які пройшли відповідне навчання.

Кривдника може бути направлено судом на проходження програми для кривдників на строк від трьох місяців до одного року у випадках, передбачених законодавством.  Кривдник повинен мати можливість відвідувати програму для кривдників за власною ініціативою на добровільній основі. У разі неявки кривдника для проходження програми для кривдників або ухилення від проходження програми без поважних причин суб’єкти, відповідальні за виконання програм для кривдників, надають протягом трьох робочих днів письмове повідомлення про це уповноваженому підрозділу органів Національної поліції України для вжиття заходів. Притягнення кривдника до відповідальності за непроходження програми для кривдників не звільняє його від обов’язку пройти таку програму.

Як бачимо на сьогодні чинне законодавство досить потужно захищає інтереси постраждалих осіб від домашнього насильства, чим сприяє запобіганню та боротьбі з таким неприємним явищем, однак, на жаль, в ХХІ столітті воно все ж присутнє в повсякденному житті українців. Основними заходами протидії, що реально здатні вплинути на свідомість та дії кривдників відповідно до Закону є терміновий заборонний припис та більш серйозніший обмежувальний припис. Встановлення ж останнього буде залежати від оцінки ризиків судом, а саме вірогідності продовження чи повторного вчинення домашнього насильства, настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а також смерті постраждалої особи.

Для захисту своїх прав постраждала особа має право звертатися до органів (суб’єктів) які визначенні в Законі України « Про запобігання та протидію домашньому насильству» , Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, який затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 22 серпня 2018 року. До них можна віднести  державні органи ( органи соціального захисту, органи опіки і піклування, правоохоронні органи, державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (можна звернутися як до голови об’єднаних територіальних громад, так і до старост сіл таких громад).

Ми ж рекомендуємо звертатися безпосередньо до системи безоплатної правової допомоги, що реалізує свою діяльність через місцеві центри та через окремі бюро правової допомоги. В даному випадку на територіях Гощанської, Бабинської та Бугринської територіальних громад діє відділ “ Гощанське бюро правої допомоги ” Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. За роки своєї діяльності нами надано не одну правову консультацію та захищено інтереси громадян в судах не лише по вирішенню проблеми домашнього насильства, а й по іншим правовим питанням.

Тому наш відділ завжди радо прийме громадян, надасть відповідну правову консультацію, а й, у окремих випадках, зможе кваліфіковано здійснити представництво інтересів особи у судах. Також між органами системи безоплатної правової допомоги укладено  контракти з адвокатами, відповідно до яких останні можуть залучатися до надання безоплатної правової допомоги для вразливих категорій населення згідно Закону України “ Про безоплатну правову допомогу ”.

 

Щоб отримати правову допомогу дистанційно:

 напишіть на нашу електронну пошту: hoshchanske@legalaid.rv.ua або  juristdubich@gmail.com

 зателефонуйте на номери бюро:  (067) 360-88-48 або (068) 016-08-93.

Необхідні документи можна залишити в  скриньці для кореспонденції, що знаходиться за адресою: смт. Гоща, вул. Незалежності,20.

Правову консультацію можна також отримати:

 •  зателефонувавши на безкоштовний номер системи БПД: 0 800-213-103.
 • поставивши запитання в месенджер ФБ-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
 •  поставивши запитання на Інстаграм-сторінці системи БПД   https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk
 •  прочитавши правову інформацію на телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaid  та обговоривши її у нашому чаті - https://t.me/ualegalaidchat
 • скориставшись правничою вікіпедією WikiLegalAid - https://wiki.legalaid.gov.ua

 

 

В. о. начальника відділу

“ Гощанське бюро правової допомоги ”

Рівненського місцевого центру з

надання безоплатної вторинної

правової допомоги ”                                                                                 Вадим ГУПАЛЮК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь