Офіційний сайт Гощанської селищної ради

 

Для людей з порушенням зору - натисніть Ctrl+

 

ГОЩАНСЬКА ГРОМАДА, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН

Оголошення про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення  твердих побутових відходів Гощанської селищної ради

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Гощанської селищної ради, вул. Незалежності, 72, смт Гоща, Рівненська обл., 35400

 

2. Підстава для проведення конкурсу.

Рішення сесії Гощанської селищної ради  від 10 травня  2024 року № 2840 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Гощанської територіальної громади».

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів.

Гощанська селищна рада, смт Гоща, вулиця Незалежності, 72 .

Дата: 17.05.2024 року

Час: 15.00 год

Секретар конкурсної комісії: Чучман Оксана Ісаківна – заступник начальника  відділу розвитку громади Гощанської селищної ради, тел. 0673839100

 

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників.

1. Наявність матеріально-технічної бази.

2. Вартість надання послуг з вивезення ПВ (не повинна перевищувати економічно обґрунтовані тарифи).

3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів.

4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів, вимоги

щодо якості надання послуг.

Орієнтовні річні обсяги накопичення відходів – 9,5 тис. м/куб

- обсяг надання послуг повинен розраховуватися на підставі норм утворення ПВ, затверджених рішеннями сесії Гощанської селищної ради від 29.07.2010  № 2017 «Про затвердження Норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Гощанської селищної ради» та від 26.06.2013 № 928 «Про внесення змін до рішення сесії Гощанської селищної ради від 29.07.2010 року № 2017 «Про затвердження Норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Гощанської селищної ради»;

- послуги повинні надаватися з урахуванням розміру території згідно з маршрутами руху транспортних засобів та схеми розташування контейнерних майданчиків у селищі;

- дотриманням графіка вивезення твердих побутових відходів, погодженого з виконкомом селищної ради.

 

6. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам.

1. Заява на участь у Конкурсі (Додаток 1 до конкурсної документації)

2. Інші:

2.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

 реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

  • керівний склад (посада, ПІБ, телефон для контактів) – для юридичних осіб;
  • форма власності та юридичний статус, організаційно - правова форма (для юридичних осіб).

2.2. Копія Статуту або іншого установчого документу.

2.3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

2.4. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

2.5. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи щодо підпису конкурсних пропозицій.

2.6. Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період.

2.7. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості за податковими зобов’язаннями за останній звітний період.

2.8. Оригінал довідки з управління Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості за платежами до ПФУ.

2.9. Документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо).

2.10.Документи, що містять відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення ПВ за останній рік.

2.11.Технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду.

2.12.Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів.

2.13.Довідки про проходження водіями медичного огляду.

2.14.Документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів.

2.15.Інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників для виконання робіт, штатні розписи підприємства та довідка про фактичну кількість працівників.

2.16.Розрахунок тарифу з наданням постатейної калькуляції витрат та документів, які підтверджують витрати.

2.17. Довідка про забезпечення створення умов для періодичного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.

Примітка:

  • усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені власною печаткою учасника конкурсу;
  • у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будь-якого учасника конкурсу підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутись за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

документи, які були додані разом із заявою повторно не подаються.

 

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

Послуги з вивезення побутових відходів повинні надаватися на території Гощанської територіальної громади з населенням близько 22,8 тис. чоловік. Гощанська територіальна громада Рівненської області загальною площею  484 км2.

8. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення.

82 будинки, які передані на баланс громади, - 2646 мешканців;

24 ОСББ, - 414 мешканців;

2 ЖБК, - 162 мешканці;

1117 будинків садибного типу.

Кількість мешканців 3351

115 підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, 118 контейнерів, з них:

70 підприємств, установ, організацій, 95 контейнерів:

70 контейнерів об’ємом 0,75 м.куб., 24 контейнери об’ємом 1,0 м.куб., 1 контейнер об’ємом 0,24 м. куб.;

45 суб’єктів підприємницької діяльності, 23 контейнери:

14 контейнерів, об’ємом 0,75 м.куб., 8 контейнерів об’ємом 1,0 м.куб., 1 контейнер об’ємом 0,24 м.куб.

9. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами.

Відсутні

 10. Вимоги до конкурсних пропозицій.

1. Конкурсна пропозиція подається у конверті.

2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції.

На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи.

Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

3. Конкурсна пропозиція повинна бути пронумерована, прошита та скріплена печаткою, подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.

11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Перелік критеріїв та методику оцінки зазначено у Додатку 2 до конкурсної документації.

 

12. Проведення організатором зборів його учасників з

метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації

та внесення змін до неї.

У разі надходження двох i більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів з моменту надходження звернень. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

 

13. Способи, місце та кінцевий строк подання

конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування i місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

На конверті з конкурсною пропозицією повинно бути зазначено великими літерами «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЩЯ», маркування: «Не відкривати до 15 год. 17.05.2024».

14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями Зал засідань Гощанської селищної ради.

17 травня  2024 року, 15 година

 

Структура

Корисні посилання

Back to top