Офіційний сайт Гощанської селищної ради

 

Для людей з порушенням зору - натисніть Ctrl+

 

ГОЩАНСЬКА ГРОМАДА, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН

Гощанська селищна рада повідомляє про початок громадського обговорення проекту Детального плану території обмеженої вулицями Незалежності, Рівненської та с.Петлюри в смт Гоща

З метою врахування громадських інтересів Гощанська селищна рада повідомляє про початок громадського обговорення проекту Детального плану території обмеженої вулицями Незалежності, Рівненської та с.Петлюри в смт Гоща Гощанського району Рівненської області з метою будівництва придорожнього сервісу, станції технічного обслуговування з миючим пунктом на 4 пости та кафе (Далі – Детальний план). Детальний план розроблено на виконання рішення Гощанськоїселищної ради від 23 серпня 2019 року №1300.

З матеріалами проекту Детального плану можна ознайомитись в приміщенні Гощанської селищної ради за  адресою: вул. Незалежності, 72, смт Гоща,Рівненська обл., 35400, у відділі архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та будівництва Гощанської селищної ради, понеділок, п’ятниця з 9:00 до 13:00 та на сайті: https://hoshcha-rada.gov.ua/

Пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються до 30 травня 2022 року письмово в приміщенні Гощанської селищної ради або на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Посадова особа відповідальна за збір пропозицій Семенюк Наталія Вікторівна.

Громадські слухання Детального плану відбудуться в приміщенні Гощанської селищної ради 27 травня о 9:00 год.

У зв’язку з розробленням містобудівної документації села Малинівка, відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку» виконавчий комітет Гощанської селищної ради оприлюднює Заяву про визначення

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту генерального плану з розробкою плану зонування території с. Малинівка Рівненського району Рівненської області.

ЗАМОВНИК СЕО.

Замовником проекту є  Гощанська селищна ради  Рівненського  району Рівненської області (35400, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Гоща вул. Незалежності, буд. 72).

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Документація державного планування — Генеральний план з розробкою плану зонування  території села Малинівка є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії та забудови і іншого використання території населеного пункту.

Завданнями проекту генерального плану з розробкою плану зонування  території населеного пункту є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення, передбачених законодавством, обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • розроблення заходів щодо пожежної безпеки.

При розробленні генерального плану з планом зонування враховуються схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ'ЄКТІВ ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Генеральним планом з розробкою плану зонування села Малинівка Рівненського району Рівненської області на території села не передбачено розміщення і подальше функціонування об'єктів, що потребують здійснення оцінки впливу на довкілля.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 цього Закону регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Генеральний план села Малинівка Гощанської селищної ради є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Гощанської селищної ради.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральним планом села Малинівка вирішуються наступні питання:

 • обґрунтування   майбутніх потреб і   визначення   переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і   приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу,   наукову,   естетичну,   історико-культурну   цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • розроблення   містобудівних   заходів   щодо   охорони   довкілля   та раціонального використання природних ресурсів;
 • розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

З наведених питань, окрім генерального плану населеного пункту виконаний проект «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час, особливий період», та план зонування території.

При розробленні генерального плану враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Рівненської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон). Генеральний план с. Малинівка є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні і призначений для обґрунтування здійснення довгострокової стратегії планування і забудови території даного населеного пункту. План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації території.

Відповідно, на підставі генерального плану населеного пункту та плану зонування в майбутньому будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19 Закону, зокрема, визначають:

 • функціональне   призначення,   режим та   параметри   забудови   однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екосистем.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 Закону включають, зокрема:

 • відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
 • планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, зони санітарної охорони);
 • охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об'єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

В генеральному плані села Малинівка планувальні обмеження представлені санітарно-захисними зонами від комунальних об’єктів. Вони відносяться до ІV-V класу шкідливості.

Планувальні обмеження:

Об’єкти

Санітарно-захисна зона

Примітки

1. Комунальні об’єкти

Артезіанська свердловина

30,0 м

Проект

КНС

15 м

Проект

Кладовище

300 м

Існує

Очисні споруди

150 м

Існує

     

2. Транспортні, транзитні коридори

ЛЕП 10 кВ

10,0 м

Існує

ЛЕП 35 кВ

15,0 м

Існує

Автодорога

               25 м

Існує

     

3. Виробничі підприємства

Виробнича територія для об’єктів з СЗЗ  50м

50м

                 Проект

Виробнича територія для об’єктів з СЗЗ  100м

100м

                 Проект

4. Водоохоронні зони

Меліоративні канави

6 м

Існує

     

Визначення обсягу СЕО.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем:

Основними екологічними проблемами с.Малинівка є:

1. Повітряний басейн:

-   забруднення повітряного басейну автотранспортом.

2. Водні ресурси:

-         відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

-   відсутність централізованої каналізації;

-   відсутність системи очищення дощових і талих вод.

3. Земельні ресурси:

-   інтенсивне сільськогосподарське використання земель;

-   відсутність геоекологічної інфраструктури (лісосмуги, пасовища,  тощо);

-   зниження родючості ґрунтів;

- наявність кладовища традиційного поховання в межах населеного пункту.

4. Здоров'я населення:

-   незадовільна доступність та якість питної води (підземні води слабо солонкуваті).

5. Санітарна очистка території:

-   нездійснення роздільного збору ТПВ;

-   наявність несанкціонованих сміттєзвалищ.

 

ЦІЛІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ.

 

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту генерального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у Рівненській області на 2020 – 2022 роки, Програма природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по Гощанській селищній раді на 2020-2023 роки.

Цілі охорони довкілля

відносно виявлених екологічних проблем території

Сфера охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані з проектом ДДП

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту

Зменшення техногенного навантаження на атмосферне повітря.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств. Відсутність станції очищення дощових і талих вод.

Будівництво централізованих каналізаційних мереж.

Покращення якості питної води.

Реконструкція існуючих очисних споруд, що обслуговує лікарню та громадську забудову.

Будівництво очисних споруд для всього села.

Земельні ресурси

Інтенсивне сільськогосподарське використання земель, наднормативне внесення отрутохімікатів, мінеральних добрив, зниження родючості ґрунтів, водна ерозія.

Біологічне забруднення ґрунтів в наслідок діяльності кладовищ

Поліпшення малопродуктивних земельних угідь.

Створення захисних лісових насаджень і полезахисних смуг.

Поступове припинення діяльності кладовища, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Поводження з відходами

Несанкціоновані сміттєзвали-ща, відсутність роздільного збору ТПВ.

Збір та перевезення ТПВ.

Впровадження роздільного збору ресурсоцінних компонентів ТПВ. Створення системи ефективного видалення відходів.

Зелене господарство

Незадовільний стан озеленення території населеного пункту.

Покращення стану зелених насаджень на території населеного пункту за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, створе- ння паркових зон.

     

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

 

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

 • влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;
 • влаштування водопровідного господарства, що дасть змогу підвищити якість питної води;
 • відновлення та створення нових площ зелених насаджень, зон рекреаційного призначення, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище від забруднення автотранспортом;
 • закриття існуючого кладовища, та виділення території під нове, щоб в СЗЗ не потрапляла житлова та громадська забудова;
 • звільнення території села від несанкціонованих полігонів/сміттєзвалищ позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

- території ПЗФ в межах населеного пункту відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- населений пункт, для якого розробляється генеральний план з планом зонування, знаходиться на території Рівненського району, який не граничить з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

ВИПРАВДАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, В ТОМУ ЧИСЛІ,  ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

У контексті СЕО генерального плану з розробкою плану зонування села Малинівка і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповідь про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • лабораторні дослідження стану довкілля,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І  ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Гощанська селищна ради  Рівненського  району Рівненської області (35400, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Гоща вул. Незалежності, буд. 72 ).

СТРОКИ ПОДАННЯ.

 

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с. Малинівка Гощанської селищної ради (відповідно до пп/5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Гощанська селищна рада доводить до відома депутатів селищної ради та населення

18 лютого 2022 року о 11.00 год. відбудеться чергове засідання 18-ї сесії селищної ради восьмого скликання в приміщенні Гощанської селищної ради (сесійна зала) за адресою: вул. Незалежності, 72, ІІІ поверх.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про внесення змін до рішення Гощанської селищної ради від 24.12.2021 №1367 «Про Програму організації харчування дітей дошкільного віку та учнів закладів освіти Гощанської селищної ради на 2022 рік».

Доповідач: Савонік О.М., начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради.

2. Про внесення змін до рішення Гощанської селищної ради від 24.12.2021 року №1370 «Про Програму матеріальної підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, ветеранів війни-добровольців, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, призваних на військову службу за контрактом на 2022 рік на території Гощанської територіальної громади».

Доповідач: Ткачук О.А., заступник селищного голови.

3. Про Програму матеріальної підтримки населенню Гощанської територіальної громади на 2022 рік.

Доповідач: Ткачук О.А., заступник селищного голови.

4. Про затвердження звіту про виконання бюджету Гощанської селищної територіальної громади за 2021 рік.

Доповідач: Ястремський Ю.В., начальник фінансового управління Гощанської селищної ради.

5. Про внесення змін до  бюджету Гощанської селищної територіальної громади на 2022 рік.

Доповідач: Ястремський Ю.В., начальник фінансового управління Гощанської селищної ради.

6. Про звіт Гощанського селищного голови про діяльність Гощанської селищної ради та її виконавчого комітету у 2021 році.

Доповідач: Панчук М.М., селищний голова.

7. Про встановлення батьківської плати за утримання дітей в Тучинському дитячому ясла-садку «Дзвіночок».

Доповідач: Савонік О.М., начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради.

8. Про внесення змін до рішення Гощанської селищної ради № 959 від 08.10.2021 «Про групу централізованого господарського обслуговування закладів освіти, культури, спорту, бібліотечної мережі при відділі освіти, культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради».

Доповідач: Савонік О.М., начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради

9. Про реорганізацію Франівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Гощанської селищної ради Рівненської області.

Доповідач: Савонік О.М., начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради.

10. Про затвердження Положення про Порядок надання платних послуг комунальним закладом «Гощанський центр позашкільної освіти».

Доповідач: Савонік О.М., начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради.

11. Про утворення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Гощанської селищної ради.

Доповідач: Савонік О.М., начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної рад.

12. Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Гощанської селищної ради.

Доповідач: Чучман О.І., головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та будівництва Гощанської селищної ради.

13. Про затвердження робочого проекту «Капітальний ремонт покриття вул.Федорова смт. Гоща Рівненської області» (коригування).

Доповідач: Чучман О.І., головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та будівництва Гощанської селищної ради.

14. Про затвердження робочого проекту «Капітальний ремонт покриття вул.Січових Стрільців смт. Гоща Рівненської області» (коригування).

Доповідач: Чучман О.І., головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та будівництва Гощанської селищної ради.

15. Про внесення змін до рішення Гощанської селищної ради від 24.12.2021 № 1393 «Про створення віддалених робочих місць відділу “Центр надання адміністративних послуг” Гощанської селищної ради та затвердження графіку їх роботи» .

Доповідач: Ткачук Д.П., секретар селищної ради.

16. Про внесення змін до рішення Гощанської селищної ради від 26.01.2021 № 68 «Про утворення комунального закладу «Територіальний центр соціальних послуг» Гощанської селищної ради» (зі змінами та доповненнями).

Доповідач: Михалочко В.В., начальнику юридичного відділу Гощанської селищної ради.

17. Про присвоєння рангів старостам Гощанської селищної ради.

Доповідач: Михалочко В.В., начальнику юридичного відділу Гощанської селищної ради.

18. Про затвердження Порядку приватизації (відчуження) комунального майна, що належить до комунальної власності Гощанської територіальної громади.

Доповідач: Михалочко В.В., начальнику юридичного відділу Гощанської селищної ради.

19. Про затвердження договору оренди частини нежитлового приміщення, що перебуває в комунальній власності Гощанської територіальної громади з Гощанським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів).

Доповідач: Михалочко В.В., начальнику юридичного відділу Гощанської селищної ради.

20. Про внесення змін до рішення Гощанської селищної ради № 1390 від 24.12.2021 «Про закріплення майна спільної власності Гощанської територіальної громади, на праві господарського відання за  комунальним закладом «Територіальний центр соціальних послуг» Гощанської селищної ради».

Доповідач: Михалочко В.В., начальнику юридичного відділу Гощанської селищної ради.

21. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Гощанської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2022-2023 роках.

Доповідач: Михалочко В.В., начальнику юридичного відділу Гощанської селищної ради.

22. Про погодження умов договору оренди майна, яке перебуває у комунальній власності Гощанської територіальної громади.

Доповідач: Михалочко В.В., начальнику юридичного відділу Гощанської селищної рад.

23. Про уповноважений орган з присвоєння, змін, коригування, адреси об’єктів будівництва, об’єктів нерухомого майна.

Доповідач: Мельник І.Д.., начальник відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та будівництва Гощанської селищної ради.

24. Про затвердження Положення про тимчасове використання елементів благоустрою комунальної власності та розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Гощанської територіальної громади.

Доповідач: Мельник І.Д.., начальник відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та будівництва Гощанської селищної ради.

25. Про затвердження Детального плану території, обмеженої вулицями Рівненська, Князів Острозьких, Соборна, Промислова в смт Гоща Рівненської області.

Доповідач: Мельник І.Д.., начальник відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та будівництва Гощанської селищної ради.

26. Про затвердження Детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером: 5621282300:01:001:0204 та прилеглими до неї територіями в межах с. Дуліби на території Гощанської селищної ради.

Доповідач: Мельник І.Д.., начальник відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та будівництва Гощанської селищної ради.

27. Про затвердження Детального плану території, обмеженої вулицями Незалежності, Першотравнева, Садова, Валевських в смт Гоща.

Доповідач: Мельник І.Д.., начальник відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та будівництва Гощанської селищної ради.

28. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення для продажу у власність на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, розташованої в с. Дуліби на території Гощанської територіальної громади..

Доповідач: Якимчук І.В., начальник відділу земельних відносин, екології та благоустрою Гощанської селищної ради.

29. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу у власність на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розташованої в смт Гоща на території Гощанської територіальної громади.

Доповідач: Якимчук І.В., начальник відділу земельних відносин, екології та благоустрою Гощанської селищної ради.

30. Про виключення із переліку земельних ділянок, право оренди яких пропонуються для продажу на земельних торгах (у формі аукціону) на території Гощанської територіальної громади.

Доповідач: Якимчук І.В., начальник відділу земельних відносин, екології та благоустрою Гощанської селищної ради.

31. Про внесення змін до рішення сесії Гощанської селищної ради  від 08.10.2021 №1107 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  та передачу безоплатно у власність земельної ділянки в с. Бочаниця на території Гощанської територіальної громади гр. Пилипчуку Василю Васильовичу»

Доповідач: Якимчук І.В., начальник відділу земельних відносин, екології та благоустрою Гощанської селищної ради.

32. Розгляд клопотань підприємств, установ, організацій та звернень громадян по земельному питанню.

Доповідач: Якимчук І.В., начальник відділу земельних відносин, екології та благоустрою Гощанської селищної ради.

33. Різне.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу

Виконавчий комітет Гощанської селищної ради відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 10 лютого 2022 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • державний реєстратор відділу «Центр надання адміністративних послуг» Гощанської селищної ради;

У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста за спеціальністю «Правознавство», стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року, володіють державною мовою та володіння англійською мовою, мають знання чинного законодавства України з питань державної реєстрації та досвід роботи з комп’ютерними програмами.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається, про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання  корупції», копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Термін подання документів - протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади.. За довідками звертатися за адресою: смт Гоща,  вул. Незалежності, 72 тел.2-14-25, 2-19-61

До уваги осіб, які мають право на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння

Повідомляємо, що розпорядженням голови облдержадміністрації від 13.02.2020 №71 схвалено та рішенням обласної ради від 13.03.2020 №1609 затверджено Зміни до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Рівненської області на 2018 – 2022 роки.

Відповідно до Комплексної програми передбачається часткове відшкодування фізичним особам за рахунок коштів обласного бюджету вартості придбаних установок індивідуального доїння в розмірі 70 відсотків вартості, але не більше 7 тисяч гривень за одну установку.  

Виплата часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння здійснюється фізичній особі за закуплену для власного користування нову доїльну установку, за умови утримання у своєму господарстві не менш як трьох корів, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку.

Фізичні особи, у разі придбання доїльної установки і мають бажання отримати часткове відшкодування її вартості за рахунок коштів обласного бюджету подають щомісяця до 10 числа наступного періоду до комісії департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації такі документи:

 1. заявку щодо включення до реєстру фізичних осіб, які мають право на  часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння, за формою, що додається;
 2. довідку, видану об’єднаною територіальною громадою, сільською, селищною чи міською радою, про кількість корів;
 3. копії паспортів великої рогатої худоби та ветеринарних карток до них;
 4. витяг з Єдиного державного реєстру тварин про ідентифікацію та реєстрацію великої рогатої худоби та перелік наявних ідентифікованих і зареєстрованих тварин;
 5. копії платіжних документів та технічної документації на доїльну установку;
 6.  копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 7.  довідку про відкриття рахунку в банківській установі.

Документи подавати (надсилати) на адресу департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації 33028, м. Рівне, Майдан Просвіти,1, каб.213.

У період карантину рекомендуємо документи надсилати поштою.

Контактна особа Колесник Тетяна Георгіївна, роб. тел.(0362) 62-08-15, моб. 068 6498648.

 

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника начальника відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради

Виконавчий комітет Гощанської селищної ради відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 03 лютого 2022 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • заступник начальника відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради.

Умови конкурсу:

У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають освіту відповідних професійних спрямувань, за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, володіють державною мовою та володіння англійською мовою, мають знання чинного законодавства України з питань культури, молоді, спорту та досконалі навички роботи на комп’ютерів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається, про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання  корупції», копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Термін подання документів - протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади.. За довідками звертатися за адресою: смт Гоща,  вул. Заcтав’я, 22, тел.2-14-25, 2-19-61

Увага! Зміна адреси КЗ «Територіальний центр соціальних послуг»

Комунальний заклад «Територіальний центр соціальних послуг» Гощанської селищної ради змінив своє розташування.
Нова адреса закладу: смт Гоща, вул.Застав’я, 22 ( 2-й поверх).
Зазначені зміни в частині місцезнаходження юридичної особи внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому законодавством порядку.

Буде припинено подачу електроенергії

25 та 27 січня з 08:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія в смт Гоща частково по вулиці Кн.Ольги, Кн. Володимира, Івана Франка, провулок Оселя, Замкова.

ПрАТ "Рівнеобленерго" перепрошує за тимчасові  незручності і нагадує, що таким чином дбає про безпеку населення.

У разі виникнення питань - звертайтесь до Кол центру.

ПрАТ "Рівнеобленерго"

Запрошуємо до написання Стратегії розвитку

Запрошуємо депутатський  корпус, старостів сіл Гощанської селищної ради, представників освіти та бізнесу до робочої групи по написанню Стратегії розвитку Гощанської територіальної громади. 

 

Структура

Корисні посилання

Back to top