Офіційний сайт Гощанської селищної ради

 

Для людей з порушенням зору - натисніть Ctrl+

 

ГОЩАНСЬКА ГРОМАДА, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Виконавчий комітет Гощанської селищної ради відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 11 січня 2022 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • заступник начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг»  Гощанської селищної ради.

Умови конкурсу:

У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають повну вищу освіту  та за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років та досвід роботи в сфері надання адміністративних послуг.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається, про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання  корупції», копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Термін подання документів - протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади.. За довідками звертатися за адресою: смт Гоща,  вул. Заcтав’я, 22, тел.2-14-25, 2-19-61

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Гощанська багатопрофільна лікарня» Гощанської селищної ради

Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», керуючись Розпорядженням Гощанського селищного голови від 21.12.2021 №167 «Про проведення конкурсу та оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Гощанська багатопрофільна лікарня» Гощанської селищної ради», рішення Гощанської селищної ради «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Гощанська багатопрофільна лікарня» Гощанської селищної ради»

Найменування закладу охорони здоровя

Комунальне некомерційне підприємство «Гощанська багатопрофільна лікарня» Гощанської селищної ради»

 

Місцезнаходження закладу охорони здоровя

35400, Рівненська область, Рівненський район, селище міського типу Гоща, вулиця Павлова, будинок 1.

Найменування посади та умови оплати праці

Генеральний директор кнп «Гощанська багатопрофільна лікарня»

Гощанської селищної ради

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, з урахуванням  постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери»; постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1334 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 та від 25 квітня 2018 р. № 410».

*Розмір посадового окладу керівника закладу охорони здоров’я забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків

Кваліфікаційні вимоги до генерального директора КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради  відповідно до наказу МОЗ від  31.10.2018 № 1977*

Посаду генерального директора КНП «Гощанська багатопрофільна лікарня» Гощанської селищної ради може займати громадянин(ка)  який (ка) має вищу освіту II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Охорона здоров'я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров'я»«Право»«Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування». Стаж роботи на керівних посадах - 5 років.*

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі

 Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади генерального директора КНП «Гощанська багатопрофільна лікарня» Гощанської селищної ради особисто (або уповноважена згідно з дорученням особа) подає такі документи: 

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

резюме у довільній формі;

автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

довідку МВС про відсутність судимості;

медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

        Зазначені документи подаються до юридичного відділу Гощанської селищної ради, до 07 лютого 2022 року включно.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість

 Місце конкурсного відбору: смт Гоща, вул. Незалежності, 72. Дата конкурсного відбору буде встановлена після засідання конкурсної комісії та оприлюднення її на веб-сайті Гощанської селищної ради. 

 Конкурсний відбір складається з таких етапів:

- прийняття рішення про проведення конкурсу;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі до 17:15 год 07.02.2022 включно;

-перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі (до 5-ти робочих днів);

-ознайомлення кандидатів із закладом охорони здоров`я, його трудовим колективом;

             - прове- дення конкурсного відбору;

-визначення переможця конкурсу;

-оприлюднення результатів конкурсу;

- подання конкурсною комісією Гощанському селищному голові переможця конкурсу.

 Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі

Бартманська Любов Йосипівна (тел. 0683578966,  електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

*Зміни внесені відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Гощанська багатопрофільна лікарня» Гощанської селищної ради.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу

Виконавчий комітет Гощанської селищної ради відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 28 грудня 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Гощанської селищної ради – 1 одиниця.

Умови конкурсу:

У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають освіту відповідних професійних спрямувань, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста чи магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, володіють державною мовою та володіння англійською мовою, мають знання чинного законодавства України з питань культури, молоді, спорту та досвід роботи з комп’ютерними програмами.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається, про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання  корупції», копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Термін подання документів - протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади.. За довідками звертатися за адресою: смт Гоща,  вул. Незалежності, 72, тел.2-14-25, 2-19-61

Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Гощанська багатопрофільна лікарня» Гощанської селищної ради

Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», керуючись рішенням Гощанської селищної ради від 12 лютого 2021 року № 88 «Про прийняття у комунальну власність Гощанської територіальної громади Комунального некомерційного підприємства «Гощанська центральна районна лікарня» Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області», рішенням Гощанської селищної ради ради від 10 грудня 2021 року № 1239 «Про внесення змін до рішення Гощанської селищної ради від 12.02.2021 №88 «Про прийняття у комунальну власність Гощанської територіальної громади Комунального некомерційного підприємства «Гощанська центральна районна лікарня» Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області» та Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого рішенням Гощанської селищної ради від 10 грудня 2021року №1240.

          Гощанська селищна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної  посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Гощанська багатопрофільна лікарня» Гощанської селищної ради.

         До складу конкурсної комісії у рівній кількості входять:

  • представники Засновника;
  • представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;
  • представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.
  • галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури Засновнику, який визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників Засновника.

         Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

         1) наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

         2) накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане  з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

         3) наявність конфлікту інтересів.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подавати до Гощанської селищної ради упродовж 15 днів з моменту публікації цього оголошення на офіційному веб-сайті Гощанської селищної ради.

Відповідальна особа за збір пропозицій щодо кандидатур Бартманська Любов Йосипівна (тел. 0683578966,  електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Гощанська селищна рада доводить до відома депутатів селищної ради та населення

24 грудня 2021 року об 11:00 годині відбудеться чергове засідання 15-ї сесії селищної ради восьмого скликання в приміщенні Гощанської селищної ради (сесійна зала) за адресою: вул. Незалежності, 72, ІІІ поверх.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

До відома мешканців села Красносілля

21 грудня о 15:00, за ініціативи активних мешканців, в селі Красносілля (біля приміщення колишньої сільської ради) відбудеться зустріч громадян з Гощанським селищним головою Миколою Панчуком.

Запрошуємо долучитися до обговорення важливих питань села.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу

Виконавчий комітет Гощанської селищної ради відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 16 грудня 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • спеціаліста І категорії з тендерних закупівель відділу економіки, бухгалтерського обліку, звітності та тендерних закупівель Гощанської селищної ради – 1 одиниця.

Умови конкурсу:

У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають освіту відповідних професійних спрямувань, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста чи магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, володіють державною мовою та володіння англійською мовою, мають знання чинного законодавства України з тендерних закупівель та досвід роботи з комп’ютерними програмами.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається, про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання  корупції», копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Термін подання документів - протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади.. За довідками звертатися за адресою: смт Гоща,  вул. Незалежності, 72, тел.2-14-25, 2-19-61

Оголошення! Відбудеться засідання 14-ї сесії Гощанської селищної ради восьмого скликання

10 грудня 2021 року о 14:00 годині відбудеться чергове засідання 14-ї сесії селищної ради восьмого скликання в приміщенні Гощанської селищної ради (сесійна зала) за адресою: вул. Незалежності, 72, ІІІ поверх.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Оголошення! Громадські слухання 13 та 15 грудня відбудуться за новою адресою

Громадські слухання  13 та 15 грудня 2021 року,  у зв’язку зі зміною місцезнаходження Гощанської селищної ради відбудуться за новою адресою:  смт Гоща, вул. Незалежності, будинок 72а.

Увага! Прийом громадян селищним головою

6 грудня прийом громадян у ЦНАПі Гощанським селищним головою Миколою Панчуком  буде проводитись з 8-00 до 9-00 години.

 

Структура

Корисні посилання

Back to top