Офіційний сайт Гощанської селищної ради

 

Для людей з порушенням зору - натисніть Ctrl+

 

ГОЩАНСЬКА ГРОМАДА, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН

Відновлення справедливості

Воєнний стан. Всі нормативні матеріали, алгоритми дій, роз'яснення, корисні  ресурси - LexInform: Правові та юридичні новини, юридична практика,  коментарі29 травня 2023 року Верховна Рада України ухвалила Закон України  № 3113- IХ «Про внесення змін до законів України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» та «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» стосовно борців за незалежність України у ХХ столітті та деяких інших осіб».

Згідно із змінами, передбаченими зазначеним Законом, борцям за незалежність України у ХХ столітті, які за часів комуністичного тоталітарного режиму зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини  до психіатричного закладу та були реабілітовані у встановленому законом порядку, встановлюється надбавка до пенсії – за особливі заслуги перед  Україною.

Сума відповідної щомісячної надбавки до пенсії складатиме 4200 гривень. Ця сума буде щорічно індексована, починаючи з 1 березня 2024 року.

  • куди потрібно звертатися?

 для отримання додаткової пенсії особа має отримати статус учасника боротьби за незалежність України. Він надається комісіями, які створені в усіх обласних центрах. Потрібно підтвердити, що людина була репресована та боролася за незалежність України.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" та "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" стосовно борців за незалежність України у XX столітті та деяких інших осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину другу статті 7-2 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 20, ст. 189) доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) надання довідок особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті відповідно до статті 1 Закону України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" та відповідно до цього Закону реабілітовано, із числа тих, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, для цілей, визначених пунктом 7 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

2. У Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289 із наступними змінами):

1) преамбулу і статтю 1 викласти в такій редакції:

"Цей Закон передбачає встановлення для окремих категорій громадян за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення у певний період додаткових соціальних благ у вигляді додаткових або підвищених грошових виплат, пільг або компенсацій для задоволення окремих потреб.

Додаткові соціальні блага встановлюються на постійній основі або на певний період у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України. Додаткові соціальні блага у вигляді пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються на постійній основі.

Стаття 1. Пенсія за особливі заслуги перед Україною (далі - пенсія за особливі заслуги) встановлюється таким громадянам України:

1) Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності України, особам, відзначеним почесним званням України "народний" після проголошення незалежності України;

2) ветеранам війни, які після проголошення незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність (особистий внесок), виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;

3) видатним спортсменам - переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;

4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;

5) особам, відзначеним почесним званням України "заслужений", державною премією України, нагородженим одним із орденів України;

6) матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку;

7) особам, яких відповідно до Закону України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" визнано борцями за незалежність України у XX столітті та відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" реабілітовано, із числа тих, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу";

2) частини першудругу і четверту статті 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у таких розмірах:

4200 гривень - особам, зазначеним у пункті 7 статті 1 цього Закону;

від 35 до 40 відсотків розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, - особам, зазначеним у пунктах 1 і 6 статті 1 цього Закону;

від 23 до 35 відсотків розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, - особам, зазначеним у пунктах 2-5 статті 1 цього Закону.

Розмір надбавки особам, зазначеним у пунктах 1-6 статті 1 цього Закону, визначається згідно із схемою визначення розмірів надбавок залежно від заслуг перед Україною, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, а особам, зазначеним у пункті 7 статті 1 цього Закону, - відповідно до абзацу другого частини першої цієї статті. У разі якщо особа одночасно має право на надбавки з кількох підстав, передбачених статтею 1 цього Закону, встановлюється надбавка, що є більшою, у максимальному розмірі";

"У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, територіальний орган Пенсійного фонду України здійснює перерахунок пенсії за особливі заслуги, розмір якої визначений відповідно до абзаців третього і четвертого частини першої цієї статті, з дати, з якої встановлено новий розмір прожиткового мінімуму. Розмір пенсії за особливі заслуги, визначений згідно з абзацом другим частини першої цієї статті, починаючи з 2024 року, щороку з 1 березня підвищується на коефіцієнт збільшення, який визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за рішенням Кабінету Міністрів України";

3) у частині другій статті 6 слова "або колишнього Союзу РСР" виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Установити, що особам, на яких не поширюється дія цього Закону, але яким до дня набрання ним чинності призначена пенсія за особливі заслуги перед Україною, виплата такої пенсії здійснюється на умовах, встановлених Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" до набрання чинності цим Законом.

3. Установити, що у випадках, якщо згідно з цим Законом для відповідної категорії осіб передбачено вищі розміри пенсії за особливі заслуги перед Україною, ніж були встановлені раніше, відповідний перерахунок проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України за матеріалами пенсійних справ.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 травня 2023 року
№ 3113-IX

 

У с. Андрусіїв Рівненського району запроваджено карантинний режим по західному кукурудзяному жуку

Відповідно до РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації - начальника районної військової адміністрації N- 154 від14 серпня 2023 року з 15 серпня 2023 року  запровадити карантинний режим по західному кукурудзяному жуку (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) на
території поля № 9 ТОВ «Полісся-Гарант» (код ЄДРПОУ 38059459, юридична адреса: 35425, Рівненська обл., Рівненський р-н, Чудниця, с. вул. Колгоспна, 1) у с. Андрусіїв Рівненського району на площі 43 га.

  1. Затвердити заходи локалізації ліквідації західного 3 кукурудзяного жука згідно з додатком.
  2. На Вінниччині запроваджено карантинний режим по західному кукурудзяному жуку

Зустріч поліцейських ВП № 5 з керівництвом місцевої влади: аналіз взаємодії та вирішення проблем

 З метою вивчення стану взаємодії поліцейських ВП № 5 Рівненського РУП із органами місцевого самоврядування, керівництвом управління головної інспекції ГУНП в Рівненській області спільно із представником Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України та т.в.о. начальника ВП № 5 Рівненського РУП відбулась зустріч із Гощанський селищним головою Миколою Панчуком та його заступником Оленою Ткачук.

DSC 0056Особлива увага була звернута на наявність належної взаємодії, а також вивчено проблематику та функціонування на території ТГ поліцейських офіцерів громади, обговорювалися питання, які виникають у службовій діяльності поліцейських, проблемні питання та реальний стан взаємодії поліцейських із Гощанською територіальною громадою.

DSC 0053

Особливості відновлення відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

У зв’язку з прийняттям Закону України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 3219) інформуємо про особливості відновлення відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265).

RROPRRO 2 Так, застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог Закону № 265 з 01.08.2023 відновлено стосовно суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор за порушення, вчинені до та під час воєнного стану.

З 01.10.2023 застосування штрафних (фінансових) санкцій відновлено стосовно всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, з повним скасуванням відповідальності за порушення, вчинені з 01.01.2022 по 30.09.2023 включно.

Зазначене вище звільнення від відповідальності та/або її скасування, відповідно до норм Закону № 3219, не поширює свою дію на суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю підакцизними товарами або діяльність у сферах купівлі/продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор.

У зв’язку з наведеним вище ДПС звертає увагу всіх платників податків, що добровільне виконання вимог законодавства сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, до якого відноситься і Закон № 265, не тільки вбереже торговця від додаткових витрат у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, а й стане надійним оберегом від перевірок, які проводить ДПС.

Наголошуємо, що ДПС використовує виключно ризикорієнтовний підхід до організації та здійснення контрольно-перевірочних заходів та не проводить безпідставних перевірок платників податків.

Разом з цим, ДПС акцентує увагу, що виконання вимог законодавства, напряму чи опосередковано пов’язаного із поповненням державної скарбниці, особливо під час воєнної агресії російської федерації проти України, є почесним та безкомпромісним обов’язком кожного громадянина нашої держави!

Кожна сплачена копійка до державного бюджету гарантує:

належне забезпечення наших воїнів, які виборюють право народу України бути вільним;

своєчасні виплати тимчасово переміщеним особам та іншим соціально незахищеним групам населення;

наближає нашу перемогу та гарантує розвиток України.

Враховуючи викладене, ДПС сподівається на високий рівень правової свідомості суб’єктів господарювання та належне і добросовісне виконання почесних обов’язків платника податків України.

Український ветеранський фонд приймає заявки на новий конкурс «#ВАРТО: золоті руки!»

Український ветеранський фонд Мінветеранів у своїй черговій ініціативі з фінансування бізнесу ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць надаватиме на конкурсній основі грантові ресурси обсягом від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень на власну справу.

Прийом заявок від бажаючих взяти участь у відборі стартував 28 липня 2023 року та триватиме до 21 серпня 2023 року (до 23:59 за київським часом, це останній день прийому заявок).

Право на отримання фінансової підтримки в межах згаданого конкурсного відбору проєктів мають:

  • ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;
  • юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Учасники конкурсу захищатимуть свої бізнес-проєкти перед експертною радою.

УВФ Мінветеранів закликає ветеранів долучатися до когорти власників бізнесу. Також фонд підтримає їх на стартовому етапі чи у процесі розвитку власної справи.

Як податися на конкурс і загалом довідатися всі подробиці щодо нього можна за посиланням.

 

Задекларована праця = трудові і соціальні права

Працювати за трудовим договором – вигідно! Трудове законодавство гарантує найманому працівнику здорові та безпечні умови праці, оплачувані відпустки й лікарняні. Вам допоможуть у разі нещасного випадку на роботі, дадуть пільги, якщо у вас є малолітні діти. Всього цього позбавлені незадекларовані працівники.

Детальніше на сайті Держпраці https://dsp.gov.ua та на інформаційному порталі Держпраці https://pratsia.in.ua/

Створення комунікаційного майданчика для запобігання порушень Закону серед ветеранів: ініціатива та об'єднана діяльність

Про алгоритм дій для проведення ефективної профілактики та попередження виникнення ситуацій, які можуть призвести до порушення Закону ветеранами, починаючи з чіткої роботи всіх служб, до яких звертається ветеран або член його родини за допомогою або консультацією говорили учасники зустрічі в Гощанська селищна рада.
366321605 684328870405851 657990886618274231 n
-Секретар Гощанської селищної ради Dmytro Tkachuk відзначив, що вже наразі необхідно працювати на випередження можливих проблем, щоб як під час воєнного конфлікту, так і після його закінчення, бути готовими реагувати на ризики та виклики, пов'язані з ветеранами та членами їх сімей.
Під час зустрічі Ольга Яковлєва, директорка КЗ "Ветеранський простір" РОР , поділилася особливостями комунікації з ветеранами, які повернулися з зони бойових дій, а також відповідала на запитання присутніх.
Ольга Яковлєва також висловила подяку представникам правоохоронних органів, пробації, соціальних служб та старостам за їхню участь у зустрічі. Вона висловила вдячність за живу дискусію, залученість і готовність спільно працювати над покращенням ситуації в цій сфері.
 
Також на зустрічі була запропонована ідея створити комунікаційний майданчик з представників структур та організацій, що працюють з ветеранами, захисниками та членами їх родин, з метою забезпечення відкритого обміну інформацією та співпраці.
 
Важливо відзначити, що діяльність в рамках цього проекту впроваджується ГО "ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЄВРОМАЙДАНУ" у співпраці з КЗ “Ветеранський простір” РОР, з підтримкою European Union in Ukraine та Міжнародний фонд "Відродження" у межах спільної ініціативи «Європейське Відродження України».

До відома внутрішньо переміщених осіб

IMG 20230808 122415 432

   Відділ соціального захисту населення Гощанської селищної ради інформує, що прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2023 р. № 248. «Деякі питання реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах»
Відповідно до цієї постанови учасниками експериментального проекту є Спеціалізований Трускавецький санаторій “Батьківщина” та Спеціалізований Миргородський санаторій “Слава”, які належать до сфери управління Мінсоцполітики, які надаватимуть окремі соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, а саме:
•  надання притулку (тривалість надання послуги одній особі — не більш як шість місяців);
•  підтримане проживання;
•  догляд стаціонарний (не більш як 50 особам).
•  крім того, може надаватися соціальна послуга соціальної адаптації.
  Право на отримання соціальних послуг у межах реалізації експериментального проекту мають особи похилого віку, особи з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, в тому числі під час обов’язкової евакуації, або в яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження та інформація про яке підтверджується відомостями Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.
  Для отримання таких послуг необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за своїм задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування)/за місцем свого звернення незалежно від її задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) із заявою про надання соціальних послуг.
    Консультацію з зазначеного питання можна отримати звернувшись до відділу соціального захисту населення за адресою вул..Застав’я,22, смт.Гоща.

 

Структура

Корисні посилання

Back to top