Офіційний сайт Гощанської селищної ради

 

Для людей з порушенням зору - натисніть Ctrl+

 

ГОЩАНСЬКА ГРОМАДА, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН

Проект для обговорення з громадськістю

З метою приведення типів навчальних закладів у відповідність до чинного законодавства, відповідно до ст. 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» розроблено план трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Гощанської територіальної громади на 2021-2024 р.

№з/п

Назва та тип ЗЗСО до трансформації (ступені навчання)

Назва та тип ЗЗСО після трансформації (ступені навчання)

Рік реорганізації

1

Гощанська ЗОШ (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

Гощанський ліцей (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

2022

2

Гощанська районна гімназія (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

Гощанський академічний ліцей (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

2022

3

Тучинська ЗОШ (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

Тучинський ліцей (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

2021

4

Симонівський НВК (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

Симонівська гімназія (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

2023

5

Бочаницький НВК (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

Бочаницька гімназія  (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

2022

6

Русивельський НВК (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

Русивельська гімназія (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

2023

7

Воскодавський НВК (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

Воскодавська гімназія (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

2022

8

Малятинський НВК (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

Малятинська гімназія (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

2023

9

Синівська ЗОШ (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

Синівська гімназія (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

2023

10

Курозванівська ЗОШ (ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

Курозванівська гімназія (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

2023

11

Жаврівський НВК (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

Жаврівська початкова школа - структурний підрозділ Бочаницької гімназії (ЗЗСО І ступенів)

2022

12

Майківська гімназія (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

Майківська початкова школа – структурний підрозділ  Русивельської гімназії (ЗЗСО І ступенів)

2023

13

Федорівська ЗОШ (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

Федорівська початкова школа – структурний підрозділ  Гощанського ліцею (ЗЗСО І ступенів)

2023

14

Андрусіївський НВК (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

Андрусіївська початкова школа – структурний підрозділ  Синівської гімназії (ЗЗСО І ступенів)

2023

15

Липківський НВК (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

Липківська гімназія (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

2021

16

Малинівський НВК (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

Малинівська початкова школа – структурний підрозділ Воскодавської гімназії (ЗЗСО І ступенів)

2022

17

Красносільська ЗОШ (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

Красносільська гімназія(ЗЗСО І-ІІ ступенів)

2021

18

Садівський НВК (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

Садівська початкова школа - структурний підрозділ Тучинського ліцею (ЗЗСО І ступенів)

2022

19

Річицький НВК (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

Річицька початкова школа - структурний підрозділ Тучинського ліцею (ЗЗСО І ступенів)

2022

20

Дроздівський НВК (ЗЗСО І-ІІ ступенів)

Дроздівська початкова школа - структурний підрозділ Тучинського ліцею (ЗЗСО І ступенів)

2021

21

Вовкошівський НВК (ЗЗСО І ступенів)

Вовкошівська початкова школа – структурний підрозділ Липківської гімназії (ЗЗСО І ступенів)

2021

22

Терентіївський НВК (ЗЗСО І ступенів)

Терентіївська початкова школа – структурний підрозділ Гощанського ліцею або Синівської гімназії  (ЗЗСО І ступенів)

2022/2023

23

Чудницький НВК (ЗЗСО І ступенів)

Чудницька початкова школа структурний підрозділ Воскодавської гімназії (ЗЗСО І ступенів)

2022

 

 

 

План трансформації мережі закладів позашкільної освіти Гощанської територіальної громади на 2021-2022 р.

№з/п

Назва та тип закладу до трансформації

Назва та тип закладу після трансформації

Рік реорганізації

1

КЗ «Гощанська ДЮСШ»

-

-

2

КЗ «Гощанський РЦДЮМ»

КЗ «Гощанський центр позашкільної освіти»

2021

3

КЗ «Гощанський МНВК»

Гощанський міжшкільний ресурсний центр – структурний підрозділ Гощанськогоо академічного ліцею

2022

 

План трансформації мережі закладів дошкільної освіти Гощанської територіальної громади на 2021-2023 р.

№з/п

Назва та тип закладу до трансформації

Назва та тип закладу після трансформації

Рік реорганізації

1

Гощанський ЗДО

-

-

2

Синівський ЗДО

Структурний підрозділ Синівської гімназії

2023

3

Тучинський ЗДО

?

?

4

Федорівський ЗДО

Структурний підрозділ Гощанського ліцею

2023

5

Курозванівський ЗДО

Структурний підрозділ Курозванівської гімназії

2023

6

Франівський ЗДО

Структурний підрозділ Симонівської гімназії

2023

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): Малятинській НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.»

Поштова адреса: 35414 с. Пустомити, вул. Рівненська, 15;

2. Місце розташування об’єкту : 35414 с. Пустомити, вул. Рівненська, 15;

3. Характеристика діяльності (об'єкта): нове будівництво твердопаливної котельні Малятинського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.». Режим експлуатації котельні – 4536 год рік.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:

 Планова діяльність сприяє:

-трудовий зайнятості населення;

- забезпеченню теплопостачання Малятинського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.»

5.  Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

-  земельних: площа забудови (блочно-модульна котельня) 50,4 м2.

- електроенергія- 12,0 кВт/ год (52,46 тис КВт/год);

- паливних: відходи деревини – (ГОСТ 3243) 118,24 кг год (згідно паспорта проектуємих двох «Fltep Duo Uni Plus- 200» та « Altep Duo UNI Plus -150»), 262,81т на рік на котельню;

-  водних: 0,056 тис м3/рік;

Транспортне забезпечення та будівельні механізми- автомобілі бортові, крани на автомобільному ходу, установка для зварювання ручного дугового, установка для гідравлічних випробувань трубопроводів;

- трудових: до 5 працівників.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності:

-В процесі експлуатації суворо дотримуватись « Нормативів граничнодопустимих викидів», затверджених наказом Мінприроди від 27.06.2006 р. №. 309; запуск обладнання здійснювати з урахуванням вимого документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, після отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (ст..10, 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», наказ Мінприроди № 108 від 09.03.2006 р.);

  • Забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псуванння відходів (п. «д» статті 17 Закону України «Про відходи»), передача відходів тільки організаціям що мають відповідні ліцензії (п. «і» статті 42 Закону України «Про відходи») ; майданчик з контейнерами для розміщення ТПВ та змету з території облаштовуються згідно вимог п.п 2.8, 2.13 «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», затв. Наказом МОЗ україни від 17ю03.2011 р.№145;
  • Після вводу обєкта в експлуатацію, виконується оцінка ефективності прийнятого в проєкті комплексу охорони і захисних заході ( відповідно до п.5.3. ДБН А.2.2-1-2003) щодо забезпечення нормативних вимог;
  •  та інше.

Необхідна еколого - інженерна  підготовка і  захист території: Територія розміщення котельні еколого-інженерній підготовці не підлягає.

Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і  експлуатації) на навколишнє природне середовище:

 - повітряне середовище: викиди ЗР у ході спалювання палива в котельні;

Очікувані інгридієнти викидів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксид азоту у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглицю та парникові гази – при експлуатації; діоксид сірк в перерахунку на діоксид сірки, вуглеводні граничні С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець, залізо та його сполуки; манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану. Ром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому, уайт-спирит – при монтажі обладнення в котельні;

 -  вплив на водне середовище – використання води питної якості до 0,056 тис м3/рік;

-очікувані інгредієнти стоків - солі  металів;

- грунт: вплив обєкту на грунт в режимі експлуатації відсутній, підземніводи захищені від забруднень;

- рослинний і тваринний світ, заповідні обєкти: здійснення діяльності передбачене на земельній ділянці, що не віднесена до обєктів ПЗФ, зелені насадження відсутні;

-навколишнє соціальне середовище  (населення) – до 5 осіб; 

-навколишнє техногенне середовище - відсутні.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного поховання:

- відходи комунальні змішані, у тому числі сміття з урн;  лампи люмінесцент ні та відходи які містять ртуть та ін використання та ін.

-відходи змішені будівництва та знесення будівель та споруд, зола летка.

11. Обсяг виконання ОВНС: в повному обсязі  згідно ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: Громадськості надаються можливості ознайомлення із аспектами реалізації проєкту згідно з вимогами Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», розповсюдження «Заяви про наміри» і  «Заяви про екологічні наслідки» через засоби масової інформації. Доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування заяв та  звернень громадських організацій та об’єднань, окремих громадян.

Ознайомитись з матеріалами, надати запитання та пропозиції можна за адресою: Гощанська селищна рада, 35400, Рівненська область, смт Гоща, вул.Застав'я, 22. Тел. 03650-21425.

ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ МАТЕРІАЛІВ ОВНС

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ НАСЛІДКИ

Відбудеться засідання виконкому

11 серпня 2021 року о 10-00 год. в приміщенні Гощанської селищної ради за адресою: вул.Застав'я, 22, (Open Hub ) відбудеться засідання виконавчого комітету.

Гощанська селищна рада доводить до відома депутатів селищної ради та населення:

12 серпня 2021 року о 15:00 годині відбудеться чергове засідання 11-ї сесії селищної ради восьмого скликання в приміщенні Гощанської селищної ради (сесійна зала) за адресою: вул. Незалежності, 72, ІІІ поверх.

До уваги мешканців громади!

Начальник відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та будівництва Гощанської селищної ради Ігор Мельник здійснюватиме прийом громадян щосереди з 09.00 до 12.00. Звертатися можна за адресою: смт Гоща, вул.Східна,6, приміщення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

 

Оголошення про прийом громадян народним депутатом України Іванісовим Романом Валерійовичем

Повідомляємо, що 10.08.2021 з 10.00 до 13.00 в приміщенні колишньої Синівської сільської ради (с. Синів, вул. Вишнева,1),  а 17.08.2021 і 31.08.2021 з 10.00 до 13.00 в приміщенні колишньої Тучинської сільської ради (с. Тучин, вул. Староміська, 2) особистий прийом громадян буде здійснювати народний депутат України Іванісов Роман Валерійович.

Гощанська селищна рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу проекту рішення Гощанської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Гощанської селищної ради»

Відповідно до ст. 9, ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Гощанська селищна рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу проекту рішення Гощанської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Гощанської селищної ради».

З проектом регуляторного акту можна ознайомитись на офіційному сайті Гощанської селищної ради https://hoshcha-rada.gov.ua/  в розділі «Регуляторна політика», який буде оприлюднено протягом 5 робочих днів після опублікування даного повідомлення.

Даний проект рішення розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою законодавчого врегулювання утримання населених пунктів у належному стані, їх санітарне очищення від сміття, збереження об’єктів загального користування, природних комплексів.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Поштова адреса розробника проекту регуляторного акта:

35400, Україна, Рівненська область, Рівненський район, смт Гоща, вул. Застав'я, 22, сектор з благоустрою відділу земельних відносин, екології та благоустрою  Гощанської селищної  ради.

Свої зауваження та пропозиції стосовно проекту регуляторного акту ви можете надсилати протягом місяця за поштовою адресою, зазначеною вище, або на електронну адресу Гощанської селищної ради: gоshcha@ukr.net   

УВАГА, КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД!

Виконавчий комітет Гощанської селищної ради відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з 13 липня 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- спеціаліст І категорії відділу стратегічного розвитку Гощанської селищної ради – 1 одиниця;

- спеціаліст І категорії відділу земельних відносин, екології  та благоустрою Гощанської селищної ради – 5 одиниць.

Умови конкурсу:

У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають освіту економічного, юридичного спрямування або спрямування у сфері міжнародних відносин, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста чи магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, володіють державною мовою та володіння англійською мовою та мають досконалі навички роботи на комп’ютері.Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається, про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання  корупції», копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Термін подання документів - до 11 серпня  2021 року. За довідками звертатися за адресою: смт Гоща,  вул. Заcтав’я, 22, тел.2-14-25, 2-19-61

Прийом громадян депутатом обласної ради В. Щербачуком

В приміщені ЦНАПу за адресою:смт Гоща, вул.Східна,6 кожного останнього вівторка місяця з 10-00 до 13-00 години буде проводити особистий прийом громадян депутат обласної ради Щербачук Віктор Миколайович.

УВАГА, КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД!

Виконавчий комітет Гощанської селищної ради відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з 02 липня 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- спеціаліст І категорії відділу земельних відносин, екології  та благоустрою Гощанської селищної ради.

У конкурсі можуть взяти участь особи, які мають освіту економічного, юридичного спрямування або спрямування у сфері міжнародних відносин, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста чи магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, володіють державною мовою та володіння англійською мовою та мають досконалі навички роботи на комп’ютері.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається, про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання  корупції», копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Термін подання документів - до 31 липня  2021 року. За довідками звертатися за адресою: смт Гоща,  вул. Заcтав’я, 22, тел.2-14-25, 2-19-61

 

Корисні посилання

Back to top